Promocja!

Klasa 3 – Biologia zakres rozszerzony

130,00  100,00  z VAT

W sprzedaży od czerwca 2021 r.

Multimedialna biologia Lewińskiego dla uczniów III klasy szkół ponadpodstawowych (zakres rozszerzony).

Roczny dostęp do 10 kursów z zakresu fizjologii zwierząt oraz anatomii i fizjologii człowieka (łącznie ponad 50 godzin zegarowych lekcji).

(Licencja dla użytkownika indywidualnego | Użytek domowy)

Już niedługo w sprzedaży

Info

Kategoria: Tagów: , , , , Dostępność:

Już niedługo w sprzedaży

Biologia 3. Zakres rozszerzony dla 4-letniego liceum i 5-letniego technikum – dostęp roczny!

Materiały podzieliliśmy na 10 kursów wykładowo-ćwiczeniowych (łącznie ponad 50 godzin wideo na 51 lekcjach wykładowych plus 10 elektronicznych testów zaliczeniowych). Nasze kursy zawierają nie tylko wszystko to, co jest w podręczniku, ale także zagadnienia przeznaczone dla uczniów szczególnie zainteresowanych.

Wszystkie wykłady danego kursu przedstawiono w postaci klipów wideo. Do kursów dołączyliśmy:

  • obszerny elektroniczny test zaliczeniowy,
  • plik pdf z wyselekcjonowanymi maturalnymi zadaniami CKE (zadania przydzielono do konkretnych lekcji) oraz plik pdf z kluczem odpowiedzi,
  • elektroniczne fiszki.

Kurs 1. Fizjologia zwierząt (4L)

Długi i trudny kurs składający się z 9 lekcji (prawie 14,5 godziny wykładów). Zawiera omówienie: powłoki ciała, ruchu, odżywiania się, wymiany gazowej, krążenia, osmoregulacji i wydalania oraz regulacji nerwowej, hormonalnej i rozrodu zwierząt bezkręgowych i strunowców (ze szczególnym uwzględnieniem kręgowców). Pokazujemy nie tylko zróżnicowanie, ale także podobieństwa w funkcjach życiowych zwierząt.

Plus: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do sprawdzianu zaliczeniowego oraz elektroniczne fiszki.

Kurs 2. Człowiek – powłoka wspólna ciała (4L)

Składa się z 3 lekcji (ponad 2 godziny wykładów). Kurs rozpoczynamy krótką lekcją o organizacji ciała człowieka. Na kolejnej lekcji przedstawiliśmy budowę i funkcje skóry (w tym rolę w odbieraniu bodźców i w termoregulacji). Nie zabrakło analizy aspektów medycznych, m.in. analizy wpływu promieniowania UV na skórę.

Plus: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do sprawdzianu zaliczeniowego; elektroniczne fiszki zamieściliśmy w kursie: Człowiek – układ krążenia i odporność.

Kurs 3. Człowiek – układ narządów ruchu

Składa się z 5 lekcji (ponad 4,5 godziny wykładów). W kursie zawarliśmy analizę budowy elementów układu szkieletowego (kości i połączeń w układzie szkieletowym). Przedstawiamy także organizację i budowę części czynnej układu narządów ruchu, czyli układu mięśniowego (w tym budowę mięśnia szkieletowego i kilka przykładów mięśni). Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy pracy mięśni (biochemii i fizjologii). W lekcji poświęconej aspektom medycznym przedstawiamy m.in. wady postawy i problem osteoporozy.

Plus: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do sprawdzianu zaliczeniowego; elektroniczne fiszki zamieściliśmy w kursie: Człowiek – układ krążenia i odporność

Kurs 4. Człowiek – układ oddechowy

Składa się z 3 lekcji (2 godziny wykładów). W kursie przedstawiliśmy analizę budowy (dróg oddechowych i płuc) i fizjologii układu oddechowego (w tym wentylację płuc oraz wymianę gazową z transportem gazów oddechowych i regulację oddychania). Omawiamy też doświadczenie: symulacja działania przepony.

Plus: zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego; elektroniczne fiszki zamieściliśmy w kursie: Człowiek – układ krążenia i odporność.

Kurs 5. Człowiek – układ krążenia i odporność

Składa się z 6 lekcji (prawie 6 godzin wykładów), podczas których scharakteryzowaliśmy układy: krwionośny, limfatyczny oraz system immunologiczny człowieka. Zaczynamy od omówienia organizacji układu krążenia oraz składu i funkcji elementów krwi i limfy człowieka. Następnie przedstawiamy budowę układu krwionośnego (serca, naczyń krwionośnych i ich sieci). Później przechodzimy do omówienia krążenia krwi (z podstawową i rozszerzoną analizą cyklu pracy serca). Na kolejnej lekcji omawiamy hemostazę (tu także proponujemy analizę podstawową i rozszerzoną), grupy główne krwi (układ AB0) oraz konflikt serologiczny. Przedstawiamy budowę i funkcje układu limfatycznego (z rolą węzłów chłonnych). Najtrudniejsza i najdłuższa jest lekcja poświęcona odporności (m.in. podział na odporność wrodzoną i nabytą oraz humoralną i komórkową).

Plus: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego oraz zestaw elektronicznych fiszek: Człowiek cz. 1.

Kurs 6. Człowiek – układ pokarmowy

Składa się z 5 lekcji (prawie 4,5 godziny wykładów), podczas których przedstawiliśmy budowę oraz pracę układu pokarmowego człowieka. Rozpoczynamy od omówienia roli składników pokarmowych człowieka (w tym witamin). Następnie przedstawiamy budowę układu pokarmowego (przewodu pokarmowego i gruczołów dodatkowych). Potem przechodzimy do omówienia trawienia, wchłaniania i transportu substancji pokarmowych (uwzględniamy tu także zadania wątroby). Omawiamy też doświadczenia: działanie amylazy ślinowej i emulgowanie tłuszczów. Nie zabrakło analizy aspektów medycznych, m.in. analizy zapotrzebowania energetycznego, zaburzeń odżywiania oraz omówienia problemu otyłości.

Plus: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego; elektroniczne fiszki zamieściliśmy w kursie: Człowiek – układ rozrodczy.

Kurs 7. Człowiek – układ wydalniczy

Składa się z 3 lekcji (ponad 2 godziny wykładów), podczas których analizujemy budowę i funkcje układu wydalniczego człowieka. Rozpoczynamy od przypomnienia ogólnych zagadnień związanych z wydalaniem i przechodzimy do przedstawienia budowy układu (nerek i dróg moczowych). Następnie analizujemy pracę układu wydalniczego (m.in. etapy powstawania moczu w nefronie (analiza podstawowa i rozszerzona). Nie pomijamy regulacji wydalania i funkcji dokrewnej nerek. Na lekcji poświęconej zagadnieniom medycznym skupiamy się na badaniach moczu i niewydolności nerek.

Plus: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego; elektroniczne fiszki zamieściliśmy w kursie: Człowiek – rozrodczy.

Kurs 8. Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów

Składa się z 9 lekcji (9 godzin wykładów), podczas których analizujemy budowę i funkcje układu nerwowego i narządów zmysłów człowieka. Rozpoczynamy od pracy neuronów (w tym potencjału spoczynkowego, czynnościowego i przewodzenia w synapsach). Następnie przedstawiamy budowę ośrodkowego (mózgowie i rdzeń kręgowy) oraz obwodowego układu nerwowego (nerwy czaszkowe i rdzeniowe). Potem omawiamy odruchy bezwarunkowe i warunkowe oraz uczenie się i pamięć. Analizujemy organizację i funkcje obu części autonomicznego układu nerwowego. Na kolejnych lekcjach omawiamy narząd wzroku, słuchu i równowagi oraz narządy czucia chemicznego. Na lekcji poświęconej zagadnieniom medycznym wyjaśniamy m.in. czym jest stres oraz przedstawiamy wady wzroku.

Plus: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego; elektroniczne fiszki zamieściliśmy w kursie: Człowiek – rozrodczy.

Kurs 9. Człowiek – układ hormonalny

Składa się z 4 lekcji (ponad 3 godziny wykładów). W kursie charakteryzujemy organizację i działanie układu hormonalnego (ogólnie: dokrewnego) człowieka. Rozpoczynamy od omówienia działania hormonów (lekcja jest rozszerzeniem zajęć w kursie: Fizjologia zwierząt). Następnie omawiamy organizację układu i dokonujemy „przeglądu” hormonów. Nie zapominamy o wskazaniu hormonów działających antagonistycznie i omówieniu regulacji wydzielania (sprzężenia zwrotne: ujemne i dodatnie, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. osi wydzielania). Omawiamy aspekty medyczne zaburzeń wydzielania, m.in. podwzgórza, przysadki mózgowej i tarczycy.

Plus: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego; elektroniczne fiszki zamieściliśmy w kursie: Człowiek – rozrodczy.

Kurs 10. Człowiek – układ rozrodczy

Składa się z 4 lekcji (prawie 3 godziny wykładów), podczas których przedstawiliśmy budowę i działanie układu rozrodczego żeńskiego i męskiego. W kursie zamieściliśmy też omówienie cyklu miesiączkowego, procesu zapłodnienia, przebiegu ciąży i porodu.

Plus: elektroniczny test zaliczeniowy, zadania CKE do lekcji i do sprawdzianu zaliczeniowego oraz 2 zestawy elektronicznych fiszek: Człowiek cz. 2 i cz.3.

Najważniejsze! Nasze materiały są w pełni zgodne z nową podstawą programową.

Szczerze mówiąc, nie ma powodu, aby kupować papierowy podręcznik.

Informacje techniczne!

  1. Aby korzystać z materiałów kursów, należy mieć stały dostęp do Internetu (brak jest możliwości pobrania lekcji wideo na własne urządzenie).
  2. Materiały w postaci plików pdf można pobrać i wydrukować (na swoje prywatne potrzeby!).
  3. Dostęp jest aktywny dokładnie cały rok od momentu zakupu (nie jest zaokrąglany do pełnego dnia).
  4. Licencja dla jednego użytkownika do użytku domowego!

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.