Metabolizm (4L)

80,00  w tym 23% VAT

Uwaga: ta wersja kursu jest przeznaczona do realizacji w 4-letnim liceum.

Kurs zawiera 11 lekcji wykładowych. Łączny czas wykładów: 11 godzin i 9 minut.
Do kursu dołączyliśmy 108 zadań CKE (edycja 2019/2020), 4 elektroniczne minitesty i jeden test zaliczeniowy oraz dwa zestawy elektronicznych fiszek.

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop i Jacek Balerstet

Info

Kategoria: Tagi: ,

Metabolizm 4L to kurs biologii online dla uczniów 1. klasy 4-letniego liceum lub 5-letniego technikum (szkoły średniej po szkole podstawowej). Kurs obejmuje swoją treścią pełen zakres materiału przewidziany w podstawie programowej.

UWAGA: Trwa przebudowa kursu!

Zawartość kursu:

LEKCJA 1. ZACZYNAMY BIOCHEMIĘ

Przedstawiamy metabolizmu w ujęciu zasad termodynamiki. Określamy dwa podstawowe kierunki metabolizmu: katabolizm i anabolizm. Wprowadzamy pojęcia: reakcje biochemiczneszlaki metaboliczne (w tym cykle metaboliczne). Wskazujemy źródła energii dla układów żywych (formy energii o różnej użyteczności biologicznej). Wyjaśniamy, czym jest energia swobodna (ΔG).

LEKCJE 2. i 3. KATALIZA ENZYMATYCZNA i CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRACĘ ENZYMÓW

Przedstawiamy katalizę enzymatyczną jako rozwiązanie problemu „termicznych” ograniczeń metabolizmu, m.in. energia aktywacji (Ea). Sprzęgamy reakcje egzoergiczne z endoergicznymi (koncepcja sprzężeniowa). “Budujemy” enzym (tu pojawią się pojęcia: apoenzym, kofaktor, koenzym, grupa prostetyczna). Wyjaśniamy mechanizm działania enzymów – obniżanie Ea: model zamka i klucza, model indukcyjnego dopasowania oraz na czym polega specyficzność substratowa. Klasyfikujemy enzymy. Badamy wpływ różnych czynników na pracę enzymów (m.in. temperatura, pH). Śledzimy kinetykę reakcji enzymatycznych (krzywa i stała Michaelisa, powinowactwo do substratu, liczba obrotów). Regulujemy pracę enzymów (aktywacja i inhibicja enzymówinhibicja kompetycyjna i niekompetycyjnaaktywacja przez proteolizę). Wyjaśniamy, czym są enzymy allosteryczne i na czym polega regulacja allosteryczna. Wyjaśniamy też, jak działają sprzężenia zwrotne ujemne w regulacji szlaków metabolicznych. Odpowiadamy nawet na pytanie, dlaczego enzymy są prawie zawsze białkami.

LEKCJA 4. UNIWERSLANE NOŚNIKI ENERGII i ELEKTRONÓW

Wyjaśniamy, czym są i do czego służą metaboliczne akumulatory i nośniki energii. Sprzęgamy katabolizm z anabolizmem. Budujemy „uniwersalnego żołnierza” – cząsteczkę ATP zawierającą wiązania wysokoenergetyczne. Przeprowadzamy fosforylacje: substratową, oksydacyjnę i fotosyntetyczną. Wyjaśniamy trudne terminy – chemiosmozasyntaza ATPgradient protonowy i jego siła protonomotoryczna. Wprowadzamy reakcje i procesy redoks na komórkowe salony. Wskazujemy uniwersalne nośniki elektronów: NAD+, NADP+, FAD. Pokazujemy, że acetylo-CoA jest prawdziwym węzłem metabolicznym.

LEKCJA 5. PALIWA KOMÓRKOWE

Zaczynamy od historii odkryć, m.in. J. Priestleya, L. Pasteura, E. Buchnera, G. Embdena i H. Krebsa. Następnie wyjaśniamy co może być paliwem komórkowym oraz jakie są strategie utleniania paliw. Wyróżniamy dwa warianty oddychania komórkowego: beztlenowy i tlenowy (bez chemiosmozy i z chemiosmozą). Proponujemy też wstępne omówienie przemian katabolicznych zachodzących w komórkach człowieka (od przyjęcia pokarmu).

LEKCJA 6. ODDYCHANIE KOMÓRKOWE CZ. I

Bierzemy się za oddychanie komórkowe w wariancie tlenowym. Przypominamy, czym jest w istocie oddychanie tlenowe i lokalizujemy jego etapy w komórce prokariotycznej i eukariotycznej. Śledzimy przebieg glikolizy i jej bilans. Dla zawziętych przygotowaliśmy specjalne Tablice biochemiczne (plansze z reakcjami), które można wyświetlić na ekranie.

LEKCJA 7. ODDYCHANIE KOMÓRKOWE CZ. II

Oddychanie komórkowe cz. II. obejmuje etapy tlenowe. Sporządzamy bilans „otwarcia”. Przedstawiamy reakcję pomostową i cykl Krebsa (przebieg, bilans dla jednego i dwóch „obrotów” oraz analizę dekarboksylacji i dehydrogenacji). Sporządzamy kolejny bieżący bilans przemian. Śledzimy utlenianie końcowe w tzw. łańcuchu oddechowym (elementy łańcucha, kaskada energetyczna, potencjały redoks; chemiosmozafosforylacja oksydacyjna). Szacujemy wartość energetyczną NADH + H+ i FADH2. Sporządzamy bilans całkowity utlenienia cząsteczki glukozy. Dla zawziętych przygotowaliśmy specjalne Tablice biochemiczne (plansze z reakcjami), które można wyświetlić na ekranie.

LEKCJA 8. ODDYCHANIE KOMÓRKOWE – UTLENIANIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

Uruchamiamy beta-oksydację (analizujemy lokalizację, przebieg i bilansujemy proces dla 1 cz. palmitynianiu). Zakłócamy oddychanie komórkowe dinitrofenolem.

LEKCJA 9. FERMENTACJE. ODDYCHANIE KOMÓRKOWE BEZTLENOWE

Śledzimy przebieg restytucji (regeneracji) NAD jako części: fermentacji mleczanowejfermentacji etanolowej. Przedstawiamy (ogólnie) i bilansujemy oddychanie beztlenowe.

LEKCJA 10. CHEMOSYNTEZA

Przechodzimy „na chemosyntezę” – autotrofizm w najprostszym wydaniu. Wykorzystujemy Methanococcus jannashii do przedstawienia najpierwotniejszego (beztlenowego) wariantu chemosyntezy. Śledzimy przebieg procesu chemosyntezy u współczesnych chemoautotrofów tlenowych. Podajemy przykłady chemoautotrofów.

LEKCJA 11. BARWNIKI FOTOSYNTETYCZNE I FOTOSYSNTEMY

Przedstawiamy historię odkryć związanych z fotosyntezą (m.in. eksperyment van Helmontadoświadczenie Engelmanna). Wyróżniamy fotosyntezę beztlenową i tlenową. Dokładnie przyglądamy się barwnikom fotosyntetycznym (nie tylko chlorofilom). Analizujemy widma absorpcyjne używając spektrofotometru. Wyjaśniamy trudne pojęcie fotoindukcji (w tym powrót do stanu podstawowego, przekazanie pobudzenia, emisja elektronu). Budujemy modelowy fotosystem (fotoukład) – antena, centrum reakcji, pierwotny akceptor elektronów, (wyjaśniamy też jak działa “pułapka energetyczna”). Wyjaśniamy ogólną zasadę działania fotosystemów.

LEKCJA 12. i 13. FOTOSYNTEZA CZ. I i CZ. II

Zaczynamy od analizy budowy i funkcji błon aktywnych fotosyntetycznie (fotosystemy, łańcuch transportu elektronówsyntaza ATP). Śledzimy przebieg fazy zależnej od światła (fosforylacja niecykliczna i cykliczna). Sporządzamy bilans fazy reakcji świetlnych (wytworzenia siły asymilacyjnej) i zapisujemy równanie ogólne fazy jasnej. Śledzimy przebieg fazy niezależnej od światła: cykl Calvina-Bensona (karboksylacjaredukcjaregeneracja). Szacujemy zysk netto fazy reakcji ciemnych. Zapisujemy równanie ogólne i bilans fotosyntezy. Dla zainteresowanych szacujemy wydajność kwantową fotosyntezy. Wyjaśniamy, czym jest fotooddychanie. Dla zawziętych przygotowaliśmy specjalne Tablice biochemiczne (plansze z reakcjami), które można wyświetlić na ekranie.

LEKCJA 14. INNE PRZEMIANY CUKRÓW

Zabieramy się za przemiany cukrów, których jeszcze nie analizowaliśmy: glikogenogenezę, glikogenolizę i glukoneogenezę, a także cykl Corich i cykl Lynena (ciała ketonowe jako rezerwowe paliwo metaboliczne i kwasica ketonowa). Dla zainteresowanych przedstawiamy szlak pentozofosforanowy (źródło pentoz i siły redukcyjnej).

LEKCJA 15. INNE PRZEMIANY KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

Przedstawiamy cechy, lokalizację i przebieg syntezy kwasów tłuszczowych. To “rzeźnicki” materiał, ale został zamieszczony w podstawie programowej.

LEKCJA 16. PRZEMIANY AZOTOWE

Analizę przemian azotowych zaczynamy od… końcowych produktów przemian związków azotowych: aminokwasów i zasad azotowych (amoniakkwas moczowy i guanina, mocznik). Rozwijamy zagadnienia katabolizmu aminokwasów (deaminacja bezpośrednia i transaminacja; dla zainteresowanych: losy ketokwasów). I najważniejsze – przedstawiamy ogólnie cykl ornitynowy.

LEKCJA 17. “ROZWIĄZYWANIE” DOŚWIADCZEŃ

Przygotowaliśmy rozbudowane karty pracy do uzupełnienia. Karty odnoszą się do doświadczeń biologicznych, zawierają też liczne polecenia kontrolne.

ZALICZENIE

Test elektroniczny: 40 pytań. Czas na rozwiązanie: 80 minut (edycja – jesień 2020)

Fiszki elektroniczne cz. A (25 fiszek)

Fiszki elektroniczne cz. B (25 fiszek)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.