Ochrona bioróżnorodności (4L)

50,00  w tym 23% VAT

Poprzednia najniższa cena: 50,00 .

Uwaga: ta wersja kursu jest przeznaczona do realizacji w 4-letnim liceum.

Kurs został podzielony na 5 lekcji. Czas łączny wykładów: 4 godziny i  13 minut.

Do kursu dołączyliśmy: 32 zadania maturalne CKE (edycja – 2020/2021) w postaci pliku .pdf do wydruku.

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop, Jacek Balerstet i Teresa Borowska.

-
+

Ochrona przyrody. Kurs biologii online dla uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Kurs obejmuje swoją treścią pełen zakres materiału przewidziany w podstawie programowej.

Zawartość kursu:

Lekcja 1. Źródła różnorodności biologicznej

Przypominamy pojęcie bioróżnorodności i charakteryzujemy zmiany bioróżnorodności w czasie (z podkreśleniem pięciu wielkich wymierań). Analizujemy prawidłowości geograficznego rozkładu bioróżnorodności. Następnie definiujemy mary (sposoby oceny) i kategorie bioróżnorodności (genetyczną, gatunkową i ekosystemową).

Lekcja 2. Zagrożenia różnorodności biologicznej

Omawiamy zagrożenia bioróżnorodności wynikające z antropopresji (m.in. wpływ masowych polowań i połowów, wpływ rolnictwa, różnych gałęzi przemysłu oraz urbanizacji). Bardziej szczegółowo charakteryzujemy takie zagrożenia globalne jak: kwaśne opady, smog, globalne ocieplenie, tzw. dziurę ozonową oraz deforestację. Omawiamy też problem bioakumulacji substancji toksycznych w organizmach. Część wykładu poświęcamy także omówieniu działania dwustopniowej oczyszczalni ścieków.

Lekcja 3. Koncepcje i formy ochrony przyrody

Krótko przedstawiamy nurty (tradycyjny i nowoczesny) ochrony przyrody oraz motywy. Analizujemy różne formy ochrony przyrody – kryteria: charakter ochrony, reżim, sposób i miejsce. Rozwijamy wątek form ochrony przyrody wg kryteriów Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (sześć kategorii). Wskazujemy rolę tzw. czerwonych ksiąg gatunków zagrożonych.

Lekcja 4. Ochrona przyrody w Polsce

Charakteryzujemy ochronę przyrody w Polsce: podstawy prawneochronę indywidualną, gatunkową (ścisłą i częściową) oraz obszarową (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe i strefy chronionego krajobrazu). Przedstawiamy przykłady ochrony czynnej, a także organizacje pozarządowe (LOP, OTOP) i inicjatywę Zielonych Płuc Polski.

Lekcja 5. Współpraca międzynarodowa

Charakteryzujemy ochronę przyrody w skali międzynarodowej. Rozpoczynamy od konferencji ONZ (tzw. szczytów Ziemi), następnie krótko charakteryzujemy ważne konwencje i inicjatywy: konwencję waszyngtońską (CITES), ramsarską, sieć Natura 2000, program Człowiek i Biosfera (MaB),  światową sieć rezerwatów biosfery oraz konwencję COFE. Następnie przechodzimy do omówienia roli gorących punktów bioróżnorodności i nowoczesnego modelu ochrony bioróżnorodności.