Ochrona bioróżnorodności (3L)

50,00  w tym 23% VAT

Poprzednia najniższa cena: 50,00 .

Uwaga: ta wersja kursu jest przeznaczona do realizacji w 3-letnim liceum.

Kurs został podzielony na 5 lekcji. Czas łączny wykładów: 4 godziny i  13 minut.

Do kursu dołączyliśmy zestaw 23 zadań CKE do pobrania (edycja – jesień 2018).

Wykłady prowadzi Waldemar Lewiński. Współautorami są: Jan Prokop, Jacek Balerstet i Teresa Borowska.

-
+

Ochrona bioróżnorodności – kurs biologii online dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w 3-letnim liceum. Kurs obejmują swoją treścią pełen zakres materiału przewidziany w podstawie programowej.

Zawartość kursu:

LEKCJA 1. ŹRÓDŁA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Przypominamy pojęcie bioróżnorodności i charakteryzujemy zmiany bioróżnorodności w czasie (z podkreśleniem pięciu wielkich wymierań). Analizujemy prawidłowości geograficznego rozkładu bioróżnorodności. Następnie definiujemy mary (sposoby oceny) i kategorie bioróżnorodności (genetyczną, gatunkową i ekosystemową).

LEKCJA 2. ZAGROŻENIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Omawiamy zagrożenia bioróżnorodności wynikające z antropopresji (m.in. wpływ masowych polowań i połowów, wpływ rolnictwa, różnych gałęzi przemysłu oraz urbanizacji). Bardziej szczegółowo charakteryzujemy takie zagrożenia globalne jak: kwaśne opadysmogglobalne ocieplenie, tzw. dziurę ozonową oraz deforestację. Omawiamy też problem bioakumulacji substancji toksycznych w organizmach. Część wykładu poświęcamy także omówieniu działania dwustopniowej oczyszczalni ścieków.

LEKCJA 3. KONCEPCJE I FORMY OCHRONY PRZYRODY

Krótko przedstawiamy nurty (tradycyjny i nowoczesny) ochrony przyrody oraz motywy. Analizujemy różne formy ochrony przyrody – kryteria: charakter ochrony, reżim, sposób i miejsce. Rozwijamy wątek form ochrony przyrody wg kryteriów Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (sześć kategorii). Wskazujemy rolę tzw. czerwonych ksiąg gatunków zagrożonych.

LEKCJA 4. OCHRONA PRZYRODY W POLSCE

Charakteryzujemy ochronę przyrody w Polsce: podstawy prawneochronę indywidualnągatunkową (ścisłą i częściową) oraz obszarową (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe i strefy chronionego krajobrazu). Przedstawiamy przykłady ochrony czynnej, a także organizacje pozarządowe (LOP, OTOP) i inicjatywę Zielonych Płuc Polski.

LEKCJA 5. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Charakteryzujemy ochronę przyrody w skali międzynarodowej. Rozpoczynamy od konferencji ONZ (tzw. szczytów Ziemi), następnie krótko charakteryzujemy ważne konwencje i inicjatywy: konwencję waszyngtońską (CITES), ramsarską, sieć Natura 2000, program Człowiek i Biosfera (MaB),  światową sieć rezerwatów biosfery oraz konwencję COFE. Następnie przechodzimy do omówienia roli gorących punktów bioróżnorodności i nowoczesnego modelu ochrony bioróżnorodności.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.