Teraz Biologia 1-4 (zakres rozszerzony)

(16 opinii klienta)

600,00  w tym 23% VAT

Poprzednia najniższa cena: 600,00 .

Produkt cyfrowy (dostęp online).

Multimedialna biologia Lewińskiego na poziomie rozszerzonym w wersji dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Roczny dostęp do 28 kursów.

Pakiet Teraz Biologia 1-4 to kompleksowe rozwiązanie do nauki biologii w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum (poziom rozszerzony). Obejmuje wszystkie zagadnienia wymagane w podstawie programowej (28 kursów). Łącznie to ponad 200 godzin zegarowych materiałów wideo plus e-booki, ponad 1800 zadań maturalnych oraz 41 testów interaktywnych i blisko 700 elektronicznych fiszek.

(Licencja dla 1 użytkownika | Użytek domowy)

-
+

Info

Kategoria: Tagi: ,
 • Jesteś w klasie o profilu biologiczno-chemicznym, chcesz się dobrze przygotować do lekcji, sprawdzianu i matury?
 • Chcesz zdawać maturę z biologii na poziomie rozszerzonym, a nie masz biologii rozszerzonej w szkole?
 • Marzysz o medycynie, weterynarii, farmacji albo pokrewnym kierunku?
 • Chcesz w końcu zrozumieć biologię, a nie zakuwać wszystko na pamięć?

 

Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie!

Pakiet: Teraz Biologia 1-4!

Cała multimedialna biologia Lewińskiego dla 4-letniego liceum i 5-letniego technikum

Pakiet Teraz Biologia 1-4 zawiera aż 29 kursów obejmujących wszystkie działy biologii na poziomie rozszerzonym (ponad 200 godzin zegarowych samych wykładów!). Zagadnienia wymagane w podstawie programowej od podstaw, krok po kroku omawia Waldemar Lewiński. W ten sposób niezależnie od obecnego stanu wiedzy, możesz nauczyć się wszystkiego od zera albo uporządkować wiedzę, uzupełnić braki i w końcu zrozumieć te zagadnienia, które do tej pory sprawiały Ci największą trudność.

Co ważne, nasze lekcje to nie suche, nudne wykłady “gadającej” głowy, tylko pięknie zwizualizowane prezentacje z tysiącami grafik, mikrofotografii, modeli (także 3D), animacji, filmów, schematów itd.

A najwspanialsze jest to, że możesz się uczyć w zaciszu własnego pokoju, wtedy kiedy chcesz, lub kiedy jesteś najbardziej produktywna/y. Co więcej, lekcje możesz odtwarzać tyle razy, ile potrzebujesz. Możesz wracać do trudniejszych części, przyspieszać nagrania lub zwalniać. Ty decydujesz, w jakim tempie będziesz się uczyć.

Do kursów dołączyliśmy wszystkie dotychczas opublikowane zadania maturalne CKE oraz własne (razem jest ich ponad 1900!), dziesiątki elektronicznych testów, setki elektronicznych fiszek oraz komentarze do zadań i interpretacje licznych doświadczeń w formie nagrań wideo. Nie należy też zapominać o wciąż dodawanych e-bookach!

Nowa podstawa programowa jest bardzo rozbudowana, dlatego naukę rozpocznij już teraz. Przygotujesz się do matury i… studiowania. Zobaczysz, że nauka biologii może być nie tylko łatwiejsza, ale i… przyjemna. Zaskocz swoją wiedzą nauczyciela na lekcji. Bez problemu przygotuj się na sprawdziany. To wszystko za drobny ułamek ceny korepetycji!

Sprawdź, co zawiera pakiet Teraz Biologia. Na końcu opisu znajdziesz linki do przykładowych lekcji otwartych.

Kursy pakietu Teraz Biologia 1-4

1. Naukowe podstawy biologii (chemizm życia)(4L)

– ponad 10 godzin wykładów online, podczas których przedstawiliśmy biologię jako tzw. twardą naukę posługującą się naukowymi metodami dociekań i wyciągania wniosków. Najwięcej czasu poświęciliśmy na analizę naukowych metod badawczych oraz charakterystykę związków chemicznych budujących organizmy.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem rozwiązań (51 zadań), 9 minitestów po poszczególnych lekcjach, duży, elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu oraz dwa zestawy elektronicznych fiszek.

Zobacz lekcję otwartą: Lekcja 6. Węglowodany.

2. Cytologia (4L)

– prawie 10 godzin wykładów online, podczas których przeanalizowaliśmy budowę wszystkich podstawowych typów komórek: prokariotycznych i eukariotycznych (roślinnych, grzybowych i zwierzęcych). Przedstawiliśmy także podziały komórkowe ze szczególnym uwzględnieniem kariokinez: mitozy oraz mejozy.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem rozwiązań (93 zadania), 13 minitestów po poszczególnych lekcjach, duży, elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu, dwa zestawy elektronicznych fiszek oraz streszczenia (notatki) wszystkich lekcji w postaci plików .pdf do wydruku.

Zobacz lekcję wprowadzającą do kursu: Lekcja 1. Wprowadzenie do cytologii.

3. Metabolizm (4L)

– ponad 11 godzin wykładów online. W kursie zawarliśmy wprowadzenie do enzymologii oraz analizy wszystkich wymienionych w podstawie procesów biochemicznych: oddychania komórkowego (z uwzględnieniem wariantów), chemosyntezy i fotosyntezy (z uwzględnieniem wariantów). Nie pominęliśmy cyklu ornitynowego, a ponadto krótko charakteryzujemy glukoneogenezę, glikogenogenezę, glikogenolizę, szlak pentozofosforanowy, cykl Lynena i kilka innych procesów.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem rozwiązań (96 zadań), duży, elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu dwa zestawy elektronicznych fiszek oraz nowość – e-podręcznik zawierający streszczenia lekcji, ćwiczenia oraz karty pracy (łącznie 130 stron A4; plik do wydruku).

Zobacz lekcję otwartą: Lekcja 1. Metabolizm – podstawy.

Uwaga: kursy oznaczone numerami 1-3 są również dostępne w pakiecie: Biologia 1. Zakres rozszerzony (standardowo materiał realizowany w 1. klasie).

4. Wirusy (4L)

– ponad 2,5 godziny wykładów online, podczas których przeanalizowaliśmy budowę, namnażanie oraz charakterystykę znaczenia wirusów. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy biologicznym aspektom różnych infekcji wirusowych. Wyjaśniamy również, czym są wiroidy i priony. Omawiamy przykłady chorób wywoływanych przez priony.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem rozwiązań (16 zadań) oraz elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

5. Klasyfikacja organizmów (4L)

– ponad 1,5 godziny wykładów online, podczas których omawiamy zasady taksonomii, wyjaśniamy różnice między taksonami monofiletycznymi, parafiletycznymi i polifiletycznymi. Wprowadzamy nazewnictwo naukowe. Wyjaśniamy także różnice między taksonomią numeryczną (fenetyczną) i filogenetyczną. Wyjaśniamy zasadę tworzenia kluczy do oznaczania organizmów (graficznych i numerycznych).

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (9 zadań), elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu, plan kursu oraz streszczenia (notatki) lekcji w postaci pliku .pdf do wydruku.

6. Prokarionty (4L)

– prawie 2 godziny wykładów online, podczas których przedstawiliśmy analizę budowy, czynności życiowych oraz znaczenie prokariontów (bakterii oraz archeanów). Nacisk położyliśmy na różnorodność sposobów odżywiania się oraz znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (16 zadań), elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu oraz e-book z opracowaniem tekstowym wykładów i ćwiczeniami (pliki .pdf do wydruku).

7. Protisty (4L)

– ponad 5 godzin wykładów online, podczas których scharakteryzowaliśmy zróżnicowanie budowy, czynności życiowe oraz znaczenie najważniejszych grup protistów. Nacisk położyliśmy na przestawienie „typowych” przedstawicieli.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (14 zadań), elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu oraz e-book z opracowaniem tekstowym wykładów i ćwiczeniami (pliki .pdf do wydruku).

8. Grzyby (4L)

– prawie 2,5 godziny wykładów online, podczas której przedstawiliśmy budowę, czynności życiowe oraz znaczenie grzybów. Szczególny nacisk położyliśmy na specyficzne sposoby rozmnażania się grzybów oraz ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (15 zadań), elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu oraz e-book z opracowaniem tekstowym wykładów i ćwiczeniami (pliki .pdf do wydruku).

9. Tkanki (4L)

– prawie 7 godzin wykładów online, podczas których przeanalizowaliśmy budowę i funkcje tkanek zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych. Przedstawienie tych zagadnień odrębnie ułatwia poznawanie różnorodności organizmów.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (42 zadania), jeden zestaw fiszek elektronicznych oraz dwa elektroniczne testy zaliczeniowe na zakończenie kursu.

10. Rośliny (4L)

– ponad 9 godzin wykładów online, podczas których przedstawiliśmy analizę budowy, czynności życiowych, zróżnicowanie oraz znaczenie roślin pierwotnie wodnych oraz roślin telomowych. Nacisk położyliśmy na poziomy organizacji budowy i ewolucyjne adaptacje do środowiska (także te związane z przemianą pokoleń).

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (41 zadań), dwa zestawy fiszek elektronicznych, elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu oraz e-book z opracowaniem tekstowym wykładów i ćwiczeniami (pliki .pdf do wydruku).

Zobacz lekcję otwartą: Lekcja 1. Rośliny pierwotnie wodne.

11. Fizjologia roślin (4L)

– ponad 7,5 godziny wykładów online. W kursie dokładnie charakteryzujemy podstawowe czynności życiowe roślin okrytozalążkowych. Dużo uwagi poświęcamy m.in. gospodarce wodno-mineralnej, funkcjonalnym aspektom ontogenezy, regulatorom wzrostu i rozwoju oraz reakcjom na bodźce środowiskowe.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (97 zadań), dwa zestawy fiszek elektronicznych, elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu oraz e-book z opracowaniem tekstowym wykładów, kartami pracy i ćwiczeniami (pliki .pdf do wydruku).

12. Bezkręgowce (4L)

– ponad 13 godzin wykładów online, podczas których przedstawiliśmy analizę pochodzenia, budowy, czynności życiowych, zróżnicowanie oraz znaczenie tradycyjnie rozumianych bezkręgowców. Nacisk położyliśmy na specyficzne cechy budowy „typowych” przedstawicieli. Dodatkowo przeanalizowaliśmy ważne ewolucyjne nowości pojawiające się w różnych grupach.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (42 zadania), dwa zestawy fiszek elektronicznych oraz elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

13. Strunowce (4L)

– prawie 13 godzin wykładów online, podczas których przedstawiliśmy analizę pochodzenia, budowy, czynności życiowych, zróżnicowanie oraz znaczenie strunowców Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy bezczaszkowcom oraz kręgowcom. Dodatkowo przeanalizowaliśmy ważne ewolucyjne nowości pojawiające się w różnych grupach.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (37 zadań), dwa zestawy fiszek elektronicznych oraz elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Zobacz lekcję otwartą: Lekcja 2. Bezczaszkowce.

Uwaga: kursy oznaczone numerami 4-13 są również dostępne w pakiecie: Biologia 2. Zakres rozszerzony (standardowo materiał realizowany w 2. klasie).

14. Fizjologia zwierząt (4L)

–  ponad 14 godzin wykładów online. W kursie dokładnie charakteryzujemy podstawowe czynności życiowe zwierząt w powiązaniu z układami narządów. Pojawia się tutaj dużo trudnych elementów, które należy dokładnie przedstawić i wyjaśnić, co oczywiście zrobiliśmy. Dodać należy, że jest to materiał silnie nawiązujący do kursów: bezkręgowce (4L) i Strunowce (4L).

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (58 zadań), dwa zestawy fiszek elektronicznych oraz elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

15. Człowiek – powłoka wspólna ciała (4L)

– prawie 2 godziny wykładów online, na których scharakteryzowaliśmy budowę skóry i jej wytworów. Omówiliśmy też funkcje skóry. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy roli skóry w odbieraniu bodźców oraz w termoregulacji.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (16 zadań) oraz elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

16. Człowiek – układ narządów ruchu (4L)

– ponad 4,5 godziny wykładów online, na których scharakteryzowaliśmy układ narządów ruchu człowieka z podziałem na część bierną (układ szkieletowy) i część czynną (układ mięśniowy). Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy skurczom mięśni (przedstawiamy analizę ogólną i poszerzoną).

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (42 zadania) oraz elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Zobacz lekcję otwartą: Lekcja 3. Układ mięśniowy.

17. Człowiek – układ pokarmowy (4L)

– ponad 4 godziny wykładów online, podczas których scharakteryzowaliśmy budowę układu pokarmowego człowieka z podziałem na przewód pokarmowy i narządy dodatkowe. Dużo czasu poświęciliśmy dokładnej analizie trawienia, wchłaniania i transportu substancji pokarmowych. Wyjaśniamy też, jak działa nerwowa i hormonalna regulacji trawienia.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (80 zadań) oraz elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

18. Człowiek – układ oddechowy (4L)

– prawie 3 godzin wykładów online, na których scharakteryzowaliśmy budowę i czynności układu oddechowego. Najwięcej czasu poświęciliśmy na omówienie mechanizmu wentylacji płuc oraz wymianę gazową i transport gazów oddechowych.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (29 zadań) oraz elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

19. Człowiek – układ krążenia i odporność (4L)

– ponad 7 godzin wykładów online, na których omówiliśmy budowę i czynności układu krążenia oraz układu odpornościowego. Dokładniej scharakteryzowaliśmy pracę serca (analiza podstawowa i analiza poszerzona), krążenie krwi oraz jej krzepnięcie (także analiza podstawowa i analiza poszerzona). Analiza układu odpornościowego pokazuje jak złożone są mechanizmy jego działania.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (107 zadań), zestaw fiszek elektronicznych (człowiek cz. 1) oraz elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

20. Człowiek – układ wydalniczy (4L)

– ponad 2 godziny wykładów online, na których charakteryzujemy człowieka jako układ osmoregulujący wykorzystujący zaawansowany układ wydalniczy. Dokładnie przedstawiamy nie tylko budowę układu wydalniczego, ale także wyjaśniamy mechanizm powstawania moczu pierwotnego i ostatecznego (dwie analizy: podstawowa i rozszerzona).

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (25 zadań) oraz elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

21. Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów (4L)

– ponad 9 godzin wykładów online, na których scharakteryzowaliśmy budowę układu nerwowego z podziałem na część centralną i obwodową. Dokładnie przeanalizowaliśmy przekaz impulsów nerwowych, odruchy oraz działanie autonomicznego układu nerwowego. Nie zapomnieliśmy o poszerzonej analizie budowy i działania narządów zmysłów.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (51 zadań) oraz elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

22. Człowiek – układ hormonalny (4L)

– ponad 3 godziny wykładów online, na których omówiliśmy budowę układu dokrewnego (także komórki układu rozproszonego i elementy neuroendokrynowe) oraz krok po kroku przedstawiliśmy gruczoły dokrewne i hormony. Szczerzej scharakteryzowaliśmy działania hormonów na komórki docelowe, a także dokładnie wyjaśniliśmy rolę sprzężeń zwrotnych ujemnych w regulacji wydzielania hormonów.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (44 zadania) oraz elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

23. Człowiek – układ rozrodczy (4L)

– prawie 3 godziny wykładów online, na których przedstawiliśmy budowę oraz czynności układu rozrodczego męskiego. Bliżej scharakteryzowaliśmy spermatogenezę i hormonalną kontrolę tego procesu. Następnie przeanalizowaliśmy budowę oraz czynności układu rozrodczego żeńskiego. Dokładnie wyjaśniliśmy przebieg oogenezy, a także cyklu miesiączkowego. Ważną częścią kursu jest omówienie zapłodnienia, ciąży i porodu.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (18 zadań), elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu oraz dwa zestawy fiszek elektronicznych (człowiek cz. 2 i człowiek cz. 3)

Uwaga: kursy oznaczone numerami 14-23 są również dostępne w pakiecie: Biologia 3. Zakres rozszerzony (standardowo materiał realizowany w 3. klasie).

24. Genetyka (4L)

– ponad 26 godzin wykładów online, na których przeanalizowaliśmy wszystkie elementy genetyki wymagane w szkole średniej: kwasy nukleinowe, replikację, transkrypcję i translację (często na dwóch poziomach złożoności) oraz regulację tych procesów. Nie mogło zabraknąć genetyki klasycznej: odkryć Mendla i Morgana, poszerzonej analizy wszystkich typów dziedziczenia, genetyki populacyjnej, rozbudowanej genetyki człowieka, a nawet transformacji nowotworowej.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (261 zadań), dwa elektroniczne testy zaliczeniowe na zakończenie kursu oraz trzy zestaw fiszek elektronicznych.

25. Biotechnologia (4L)

– ponad 5 godzin wykładów online, na których przedstawiliśmy zagadnienia związane z biotechnologią, ze szczególnym uwzględnieniem technik i osiągnięć inżynierii genetycznej.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (37 zadań).

26. Ekologia (4L)

– prawie 8 godzin wykładów online, na których przedstawiliśmy ekologię jako naukę zajmującą się systemami biologicznymi o największej złożoności. Dokładniej przeanalizowaliśmy między innymi tolerancję ekologiczną, ekologię populacji, biocenoz (z interakcjami międzygatunkowymi) oraz ekosystemów. Nie pomijamy biomów oraz cykli biogeochemicznych.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (120 zadań), dwa zestawy fiszek elektronicznych oraz elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

27. Ochrona bioróżnorodności (4L)

– ponad 4 godziny wykładów online. Omawiamy na nich zagrożenia dla bioróżnorodności, ochronę przyrody i elementy ochrony środowiska. Dużą wagę przywiązujemy do przedstawiania tych zagadnień w skali międzynarodowej, m.in uwzględniamy formy ochrony wg IUCN, konferencje ONZ i konwencje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio ochrony bioróżnorodności.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (32 zadania) oraz zestaw fiszek elektronicznych.

28. Ewolucjonizm (4L)

– prawie 6 godzin wykładów online, na których przedstawiliśmy zagadnienia związane z ewolucją. Omówiliśmy dowody ewolucji, wyjaśniliśmy działanie doboru naturalnego, mikroewolucję, specjację i prawidłowości rządzące przemianami ewolucyjnymi. Ważną częścią kursu jest przedstawienie biogenezy oraz antropogenezy.

Plus: zadania maturalne CKE z kluczem odpowiedzi (57 zadań), elektroniczny test zaliczeniowy na zakończenie kursu oraz zestaw fiszek elektronicznych.

Uwaga: kursy oznaczone numerami 24-28 są również dostępne w pakiecie: Biologia 4. Zakres rozszerzony (standardowo materiał realizowany w 4. klasie).

29. Bonus: Analiza i rozwiązywanie zadań maturalnych z biologii (4L)

– w tym nietypowym kursie nie ma wykładów. W części wstępnej znajdziesz natomiast materiały wideo, w których analizujemy błędy maturalne. W części zasadniczej znajdziesz natomiast arkusze z zadaniami maturalnymi i specjalne klucze odpowiedzi (w postaci plików pdf do pobrania i wydrukowania). Aktualnie jest 6 arkuszy matury próbnej (łącznie 128 zadań) , a w przygotowaniu są 24 mniejsze arkusze (“miniarkusze”) przypisane do działów biologii (łącznie 230 zadań, z których połowa to rozbudowane wiązki). Zadania do “miniarkuszy”będziemy stopniowo publikować od początku stycznia do połowy kwietnia. Planujemy też dołączenie zarejestrowanych na wideo pokazów rozwiązywania zadań, tak jak my to robimy!

Plus: specjalny organizer-informator “Analiza i rozwiązywanie zadań z biologii na maxa” w postaci pliku pdf.

Informacje techniczne i prawne!

 1. Aby korzystać z materiałów kursów, należy mieć stały dostęp do Internetu (nie ma: możliwości pobrania lekcji wideo na własne urządzenie). Lekcje są nagrane. Można je odtwarzać wielokrotnie.
 2. Materiały w postaci plików pdf można pobrać i wydrukować (na swoje prywatne potrzeby!).
 3. Dostęp jest aktywny dokładnie cały rok od momentu zakupu (nie jest zaokrąglany do pełnego dnia).
 4. Licencja przeznaczona jest wyłącznie dla jednego użytkownika do użytku domowego! Nie uprawnia do kopiowania i do publicznego lub komercyjnego wykorzystania w jakiejkolwiek formie!
 5. Z materiałów można korzystać na komputerze lub smartfonie/tablecie. Jednocześnie można być zalogowanym tylko na jednym urządzeniu.

Zastanawiasz się, czy taka forma i sposób przekazywania wiedzy będzie Ci odpowiadać? Zobacz lekcje otwarte dostępne w wybranych kursach.

*wszystkie kursy są dostępne również pojedynczo (zakładka Kursy) lub w małych pakietach dla odpowiednich klas(zakładka Pakiety dla ucznia). Długość dostępu to rok kalendarzowy (365 dni)!

16 opinii dla Teraz Biologia 1-4 (zakres rozszerzony)

4,9
Na podstawie 16 recenzji
5 gwiazdek
87
87%
4 gwiazdki
12
12%
3 gwiazdki
0%
2 gwiazdki
0%
1 gwiazdka
0%
 1. TamaraKropiowska (Zweryfikowany użytkownik)

  (0) (0)
 2. Nela2004 (Zweryfikowany użytkownik)

  Świetny kurs, piękne animacje i super prowadzący. Rzeczy, których kompletnie nie rozumiałam w szkole stały się oczywiste. Polecam wszystkim, którzy mają trudności w szkole, ale niekoniecznie maturzystom, gdyż zakres materiału znacznie przekracza szkołę średnią i nie będzie to szybka powtórka do matury. Szkoda, że nie kupiłam kursów wcześniej- jest to forma świetnych korepetycji. Zadania CKE do każdego działu to genialny pomysł.

  (0) (0)
 3. Olivioli (Zweryfikowany użytkownik)

  Jedyne do czego mogę się przyczepić to to, że mimo zakupu kursu dla czteroletniego liceum (zatem po podstawówce), w filmikach zwraca się do nas głos nazywając nas, że “jesteśmy po gimnazjum”.

  (0) (0)
  • Biolog007 (store manager)

   Dzień dobry. Sukcesywnie wymieniamy/uaktualniamy klipy w obu systemach, ale jest ich łącznie ponad 2800. Priorytetem są zmiany merytoryczne, ale będziemy zobowiązani za konkretne wskazania, które klipy zawierają frazę “jesteśmy po…”. Pozdrawiamy serdecznie

 4. Vinetek1550 (Zweryfikowany użytkownik)

  (0) (0)
 5. Zudza (Zweryfikowany użytkownik)

  (0) (0)
 6. jakraj169 (Zweryfikowany użytkownik)

  (0) (0)
 7. wikiwewior05gmail-com (Zweryfikowany użytkownik)

  Córka jest bardzo zadowolona, ogrom materiału w jednym polecam

  (0) (0)
 8. mania_2501 (Zweryfikowany użytkownik)

  tematy tłumaczone bardzo jasno, a animacje dodatkowo pomagają w zrozumieniu treści

  (0) (0)
 9. siudakiwona (Zweryfikowany użytkownik)

  Najlepszy kurs dostępny na rynku.

  (0) (0)
 10. zosiadym (Zweryfikowany użytkownik)

  (0) (0)
 11. maciejsoliwoda (Zweryfikowany użytkownik)

  (0) (0)
 12. ewabios (Zweryfikowany użytkownik)

  Polecam. Świetnie opracowane zagadnienia. Bardzo pomocne w czasie przygotowań do sprawdzianów, w czasie samodzielnej nauki oraz oczywiście do matury 🙂

  (0) (0)
 13. wiktoria2777 (Zweryfikowany użytkownik)

  (0) (0)
 14. lupaw.34 (Zweryfikowany użytkownik)

  Kurs jest strzałem w 10. Rzetelne informacje podane w bardzo przystępny sposób. Trzeba mieć jednak dość sporo czasu by przerobić cały kurs. Ogólnie nie ma się do czego przyczepić. Ponadto w tej cenie nie dostanie się innego kursu na tym poziomie. Dodatkowym atutem są zadania z matur zebrane działami.
  Polecam wszystkim bo warto!

  (0) (0)
 15. Daniel Wnek (Zweryfikowany użytkownik)

  (0) (0)
 16. ikochans@interia.pl (Zweryfikowany użytkownik)

  Super możliwość przyswajania wiedzy , szybkich powtórek, po każdym rozdziale testy

  (0) (0)

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.