Teraz Biologia (zakres rozszerzony)

(216 opinii klienta)

450,00  w tym 23% VAT

Poprzednia najniższa cena: 450,00 .

Produkt cyfrowy (dostęp online).

Multimedialna biologia na poziomie rozszerzonym dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, poprawiających wynik matury w formule 2015.

Roczny dostęp do pakietu 28 kursów.

Pakiet Teraz Biologia to kompleksowe rozwiązanie do nauki biologii (poziom rozszerzony). Obejmuje wszystkie zagadnienia wymagane w podstawie programowej (27 kursów) oraz specjalny kurs treningowy 16 Mgnień Matury. Łącznie to blisko 226 godzin zegarowych materiałów wideo plus 1721 zadań maturalnych oraz 41 testów interaktywnych i blisko 700 elektronicznych fiszek.

(Licencja dla 1 użytkownika | Użytek domowy)

-
+

Info

Kategoria: Tagów: , , , , , ,
 • Zdawałeś/łaś starą maturę (formuła 2015 po gimnazjum) i chcesz poprawić jej wynik?
 • Marzysz o medycynie, weterynarii, farmacji albo pokrewnym kierunku?
 • Chcesz w końcu zrozumieć biologię, a nie zakuwać wszystko na pamięć?

Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie!

Pakiet Teraz Biologia (wersja dla 3-letniego LO, stara matura w formule 2015 po gimnazjum)

Wszystkie zagadnienia wymagane w podstawie programowej omówiliśmy szczegółowo od podstaw, krok po kroku. W ten sposób niezależnie od obecnego stanu wiedzy, możesz nauczyć się wszystkiego od zera albo uporządkować wiedzę, uzupełnić braki i w końcu zrozumieć te zagadnienia, które do tej pory sprawiały Ci największą trudność.

Co ważne, nasze lekcje to nie suchy wykład “gadającej” głowy, tylko pięknie zwizualizowane prezentacje z tysiącami grafik, mikrofotografii, modeli (także 3D), animacji, schematów itd.

A najwspanialsze jest to, że możesz się uczyć w zaciszu własnego pokoju, wygodnie przy własnym biurku, wtedy kiedy chcesz, lub kiedy jesteś najbardziej produktywna/y. Co więcej, lekcje możesz odtwarzać tyle razy, ile potrzebujesz. Możesz wracać do trudniejszych części, przyspieszać nagranie lub zwalniać. Ty decydujesz, w jakim tempie będziesz się uczyć.

Z dostępem do naszych kursów nie straszna Ci kwarantanna, zdalne nauczanie, czy braki kadrowe w szkole. Rozpocznij naukę już teraz. Przygotuj się do matury i na studia. Zobacz, że nauka biologii może być nie tylko łatwa, ale i przyjemna. Zaskocz swoją wiedzą nauczyciela na lekcji. Bez problemu przygotuj się na sprawdziany. Ucz się systematycznie i osiągnij satysfakcjonujący wynika na maturze z biologii!!!

Sprawdź, co zawiera pakiet Teraz Biologia. Na końcu opisu znajdziesz linki do przykładowych lekcji otwartych.

Teraz Biologia (3-letnie liceum)

– pakiet 27 kursów z poszczególnych działów biologii na poziomie rozszerzonym + kurs 16 Mgnień Matury (powtórka z biologii w zadaniach maturalnych)

Naukowe podstawy biologii (chemizm życia)

– prawie 12 godzin zegarowych lekcji online, podczas których przedstawiliśmy biologię jako tzw. twardą naukę posługującą się naukowymi metodami dociekań i wyciągania wniosków. Najwięcej czasu poświęciliśmy na analizę naukowych metod badawczych i wprowadzenie podstaw systematyki.

Plus: dwa zestawy fiszek elektronicznych oraz 9 minitestów po poszczególnych lekcjach i duży test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Cytologia

– prawie 9,5 godziny zegarowej lekcji online, podczas których przeanalizowaliśmy budowę wszystkich podstawowych typów komórek: prokariotycznych i eukariotycznych (roślinnych, grzybowych i zwierzęcych). Przedstawiliśmy także podziały komórkowe ze szczególnym uwzględnieniem kariokinez: mitozy oraz mejozy.

Plus: e-book z opracowaniem tekstowym wykładów (w postaci plików .pdf do wydruku), dwa zestawy fiszek elektronicznych oraz 13 minitestów po poszczególnych lekcjach i duży test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Histologia

– ponad 7 godzin zegarowych lekcji online, podczas których przeanalizowaliśmy budowę i funkcje tkanek zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych. Przedstawienie tych zagadnień odrębnie, zaraz po cytologii, ułatwia poznawanie różnorodności organizmów.

Plus: jeden zestaw fiszek elektronicznych oraz dwa testy zaliczeniowe na zakończenie kursu.

Wirusy

– ponad godzina zegarowa lekcji online, podczas których przeanalizowaliśmy budowy, namnażania oraz charakterystykę znaczenia wirusów. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy biologicznym aspektom różnych infekcji wirusowych.

Plus: duży test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Prokarionty

– prawie 2 godziny zegarowe lekcji online, podczas których przedstawiliśmy analizę budowy, czynności życiowych oraz znaczenie prokariontów (bakterii oraz archeanów). Nacisk położyliśmy na różnorodność sposobów odżywiania się oraz znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.

Plus: e-book z opracowaniem tekstowym wykładów (w postaci plików .pdf do wydruku), duży test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Protisty

– ponad 5 godzin zegarowych lekcji online, podczas których scharakteryzowaliśmy zróżnicowanie budowy, czynności życiowe oraz znaczenie najważniejszych grup protistów. Nacisk położyliśmy na przestawienie „typowych” przedstawicieli.

Plus: e-book z opracowaniem tekstowym wykładów (w postaci plików .pdf do wydruku), duży test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Grzyby

– prawie 2,5 godziny zegarowej lekcji online, podczas której przedstawiliśmy budowę, czynności życiowe oraz znaczenie grzybów. Szczególny nacisk położyliśmy na specyficzne sposoby rozmnażania się grzybów oraz ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.

Plus: e-book z opracowaniem tekstowym wykładów (w postaci plików .pdf do wydruku), duży test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Rośliny

– prawie 10 godzin zegarowych lekcji online, podczas których przedstawiliśmy analizę budowy, czynności życiowych, zróżnicowanie oraz znaczenie roślin pierwotnie wodnych oraz roślin telomowych. Nacisk położyliśmy na poziomy organizacji budowy i ewolucyjne adaptacje do środowiska (także te związane z przemianą pokoleń).

Plus: e-book z opracowaniem tekstowym wykładów (w postaci plików .pdf do wydruku), dwa zestawy fiszek elektronicznych oraz duży test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Bezkręgowce

– prawie 13 godzin zegarowych lekcji online, podczas których przedstawiliśmy analizę pochodzenia, budowy, czynności życiowych, zróżnicowanie oraz znaczenie tradycyjnie rozumianych bezkręgowców. Nacisk położyliśmy na specyficzne cechy budowy „typowych” przedstawicieli. Dodatkowo przeanalizowaliśmy ważne ewolucyjne nowości pojawiające się w różnych grupach.

Plus: dwa zestawy fiszek elektronicznych oraz duży test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Strunowce

– ponad 13 godzin zegarowych lekcji online, podczas których przedstawiliśmy analizę pochodzenia, budowy, czynności życiowych, zróżnicowanie oraz znaczenie strunowców Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy bezczaszkowcom oraz kręgowcom. Dodatkowo przeanalizowaliśmy ważne ewolucyjne nowości pojawiające się w różnych grupach.

Plus: dwa zestawy fiszek elektronicznych oraz duży test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Fizjologia roślin

– prawie 7 godzin zegarowych lekcji online. W kursie dokładnie charakteryzujemy podstawowe czynności życiowe roślin okrytozalążkowych. Dużo uwagi poświęcamy m.in. gospodarce wodno-mineralnej, funkcjonalnym aspektom ontogenezy, regulatorom wzrostu i rozwoju oraz reakcjom na bodźce środowiskowe.

Plus: e-book z opracowaniem tekstowym wykładów i kartami pracy (w postaci plików .pdf do wydruku), dwa zestawy fiszek elektronicznych oraz duży test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Fizjologia zwierząt

–  ponad 14 godzin zegarowych lekcji online. W kursie dokładnie charakteryzujemy podstawowe czynności życiowe zwierząt. Pojawia się tutaj dużo trudnych elementów nominalnie wykraczających poza zakres omawiany w szkole, ale uznaliśmy, że warto je przedstawić.

Plus: dwa zestawy fiszek elektronicznych oraz duży test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Metabolizm

– prawie 11 godzin zegarowych lekcji online. W kursie zawarliśmy wprowadzenie do enzymologii oraz analizy wszystkich wymienionych w podstawie procesów biochemicznych: oddychania komórkowego (z uwzględnieniem wariantów), chemosyntezy i fotosyntezy (z uwzględnieniem wariantów). Nie pominęliśmy cyklu ornitynowego, a ponadto krótko charakteryzujemy glukoneogenezę, glikogenogenezę, glikogenolizę, szlak pentozofosforanowy, cykl Lynena i kilka innych procesów.

Plus: dwa zestawy fiszek elektronicznych oraz duży test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Człowiek – powłoka wspólna ciała 

– prawie 2 godziny zegarowe lekcji online, podczas których scharakteryzowaliśmy budowę i funkcje skóry. Dużo uwagi poświęciliśmy również roli skóry w odbieraniu bodźców oraz w termoregulacji.

Plus: test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Człowiek – układ narządów ruchu

– ponad 4,5 godziny zegarowej lekcji online, podczas których scharakteryzowaliśmy układ narządów ruchu człowieka z podziałem na część bierną (układ szkieletowy) i część czynną (układ mięśniowy). Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy skurczom mięśni (przedstawiamy analizę ogólną i poszerzoną).

Plus: test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Człowiek – układ pokarmowy

– ponad 4 godziny zegarowe lekcji online, podczas których scharakteryzowaliśmy budowę układu pokarmowego człowieka z podziałem na przewód pokarmowy i narządy dodatkowe. Dużo czasu poświęciliśmy dokładnej analizie trawienia, wchłaniania i transportu substancji pokarmowych. Wyjaśniamy też, jak działa nerwowa i hormonalna regulacji trawienia.

Plus: test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Człowiek – układ oddechowy 

– ponad 2 godziny zegarowe lekcji online, podczas których omówiliśmy budowę i czynności układu krążenia oraz układu odpornościowego. Dokładniej scharakteryzowaliśmy pracę serca (analiza podstawowa i analiza poszerzona), krążenie krwi oraz jej krzepnięcie (także analiza podstawowa i analiza poszerzona). Analiza układu odpornościowego pokazuje jak złożone są mechanizmy jego działania.

Plus: test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Człowiek – układ krążenia i odporność 

– prawie 6 godzin zegarowych lekcji online, podczas których scharakteryzowaliśmy budowę i czynności układu oddechowego. Najwięcej czasu poświęciliśmy na omówienie mechanizmu wentylacji płuc oraz wymianę gazową i transport gazów oddechowych.

Plus: jeden zestaw fiszek elektronicznych (człowiek cz. 1) oraz test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Człowiek – układ wydalniczy 

– ponad 2 godziny zegarowe lekcji online, podczas których scharakteryzowaliśmy człowieka jako organizm osmoregulujący wykorzystujący zaawansowany układ wydalniczy. Dokładnie przeanalizowaliśmy powstawanie moczu pierwotnego i ostatecznego (dwie analizy: podstawowa i rozszerzona).

Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów

9 godzin zegarowych lekcji online, podczas których scharakteryzowaliśmy budowę układu nerwowego z podziałem na część centralną i obwodową. Dokładnie przeanalizowaliśmy przekaz impulsów nerwowych, odruchy oraz działanie autonomicznego układu nerwowego. Nie zapomnieliśmy o poszerzonej analizie budowy i działania narządów zmysłów.

Plus: test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Człowiek – układ hormonalny 

– ponad 3 godziny zegarowe lekcji online, podczas których omówiliśmy budowę układu dokrewnego (także komórki układu rozproszonego i elementy neuroendokrynowe) oraz krok po kroku przedstawiliśmy gruczoły dokrewne i hormony. Szczerzej scharakteryzowaliśmy działania hormonów na komórki docelowe, a także dokładnie wyjaśniliśmy rolę sprzężeń zwrotnych ujemnych w regulacji wydzielania hormonów.

Plus: test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Człowiek – układ rozrodczy 

– prawie 3 godziny zegarowe lekcji online, podczas których przedstawiliśmy budowę oraz czynności układu rozrodczego męskiego. Bliżej scharakteryzowaliśmy spermatogenezę i hormonalną kontrolę tego procesu. Następnie przeanalizowaliśmy budowę oraz czynności układu rozrodczego żeńskiego. Dokładnie wyjaśniliśmy przebieg oogenezy, a także cyklu miesiączkowego. Ważną częścią kursu jest omówienie zapłodnienia, ciąży i porodu.

Plus: dwa zestawy fiszek elektronicznych (człowiek cz. 2 i człowiek cz. 3)

Genetyka

– ponad 26 godzin zegarowych lekcji online, podczas których przeanalizowaliśmy wszystkie elementy genetyki wymagane w szkole średniej: kwasy nukleinowe, replikację, transkrypcję i translację (często na dwóch poziomach złożoności) oraz regulację tych procesów. Nie mogło zabraknąć genetyki klasycznej: odkryć Mendla i Morgana, poszerzonej analizy wszystkich typów dziedziczenia, genetyki populacyjnej, genetyki człowieka, a nawet transformacji nowotworowej.

Plus: trzy zestaw fiszek elektronicznych oraz dwa testy zaliczeniowe na zakończenie kursu.

Ewolucjonizm

– prawie 6 godzin zegarowych lekcji online, podczas których przedstawiliśmy zagadnienia związane z ewolucją. Omówiliśmy dowody ewolucji, wyjaśniliśmy działanie doboru naturalnego, mikroewolucję, specjację i prawidłowości rządzące przemianami ewolucyjnymi. Ważną częścią kursu jest przedstawienie biogenezy oraz antropogenezy.

Plus: jeden zestaw fiszek elektronicznych oraz test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Biotechnologia

– ponad 5 godzin zegarowych lekcji online, podczas których przedstawiliśmy zagadnienia związane z biotechnologią, ze szczególnym uwzględnieniem technik i osiągnięć inżynierii genetycznej.

Ekologia

– ponad 8 godzin zegarowych lekcji online, podczas których przedstawiliśmy ekologię jako naukę zajmującą się systemami biologicznymi o największej złożoności. Dokładniej przeanalizowaliśmy między innymi tolerancję ekologiczną, ekologię populacji, biocenoz (z interakcjami międzygatunkowymi) oraz ekosystemów. Nie pomijamy biomów oraz cykli biogeochemicznych.

Plus: dwa zestawy fiszek elektronicznych oraz test zaliczeniowy na zakończenie kursu.

Ochrona bioróżnorodności

– ponad 4 godziny zegarowe lekcji online. Omawiamy w nim zagrożenia dla bioróżnorodności, ochronę przyrody i elementy ochrony środowiska. Dużą wagę przywiązujemy do przedstawiania tych zagadnień w skali międzynarodowej, m.in uwzględniamy formy ochrony wg IUCN, konferencje ONZ i konwencje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio ochrony bioróżnorodności.

Plus: zestaw fiszek elektronicznych.

Ponadto kursy zawiera zestaw wyselekcjonowanych i posegregowanych tematyczne zadań maturalnych CKE w postaci pliku pdf od wydruku. Łącznie to ponad 1700 zadań maturalnych.

Lekcje są bogato ilustrowane. Łącznie zawierają niemal 6 tysięcy autorskich grafik, rysunków, mikrofotografii, animacji i filmów.

16 Mgnień Matury – powtórka z biologii w zadaniach maturalnych

Kurs składa się z:

 • 16 planów działania na każdy tydzień cyklu przygotowań. Każdy plan zawiera sugestie dotyczące sposobu działania, listę zagadnień do powtórzenia i listę najważniejszych pojęć (terminów) biologicznych.
 • 192 wiązki rozbudowanych zadań maturalnych (370 stron A4 do wydruku) podzielone na 16 tygodni pracy. Każdy tydzień to porcja 12 zadań (6 par po jednej na dzień pracy) i ok. 60 punktów do zdobycia. Wszystkie zadania dokładnie analizujemy na wideo (23 godziny i 57 minut). Połowa zadań jest naszą autorską propozycją, połowa zaś to starannie wyselekcjonowane zadania CKE.
 • 6 arkuszy matury próbnej (4 autorskie oraz dwa złożone z wyselekcjonowanych zadań maturalnych CKE).

Informacje techniczne!

 1. Aby korzystać z materiałów kursów, należy mieć stały dostęp do Internetu (nie ma: możliwości pobrania lekcji wideo na własne urządzenie ani zgody na ich kopiowanie).
 2. Materiały w postaci plików pdf można pobrać i wydrukować (na swoje prywatne potrzeby!).
 3. Dostęp jest aktywny dokładnie rok (365 dni) od momentu zakupu (nie jest zaokrąglany do pełnego dnia).
 4. Licencja dla jednego użytkownika do użytku domowego!
 5. Z materiałów można korzystać na komputerze lub smartfonie/tablecie. Jednocześnie można być zalogowanym tylko na jednym urządzeniu.
 6. Kursy przeznaczone są do samodzielnej nauki.

Zastanawiasz się, czy taka forma i sposób przekazywania wiedzy będzie Ci odpowiadać? Zobacz lekcje otwarte dostępne w wielu kursach, np. lekcja 1. w kursie Bezkręgowce (3L), lekcja 1. w kursie Cytologia (3L), lekcja 1. w kursie Rośliny. Zobacz też opinie naszych zadowolonych użytkowników (zakładka opinie).

*wszystkie kursy są dostępne również pojedynczo (zakładka Kursy) lub w małych pakietach (zakładka Pakiety dla ucznia). Długość dostępu to rok kalendarzowy (365 dni)!

216 opinii dla Teraz Biologia (zakres rozszerzony)

4,9
Na podstawie 215 recenzji
Wyświetlono 198 z 215 recenzji (5 gwiazdek). Zobacz 215 recenzji
 1. anna.bednarek (Zweryfikowany użytkownik)

  (0) (0)
 2. Lenkacarla (Zweryfikowany użytkownik)

  serdecznie polecam, kupione już drugi raz, jestem bardzo zadowolona :))
  pan Waldemar cudownie tłumaczy, przyjemnie sie go słucha, przez jego dogłębne wytlumaczenia poszczególnych tematów a nie omawianie suchych faktow da rade polubic biologie!

  (0) (0)
 3. jakobowskim (Zweryfikowany użytkownik)

  Maturę zdawałem pierwszy raz w 2016 roku, ale dopiero na początku 2022 roku podjąłem decyzję o zmianie ścieżki i pójściu na medycynę. Potrzebowałem dobrze zdanej biologii i trafienie na ten kurs było najlepszym co mnie mogło przy tym spotkać. Pół roku intensywnej nauki (w liceum nie miałem styczności z rozszerzoną biologią) i otrzymany dzisiaj wynik to 83% przy 95 centylu. To powinno wystarczyć, aby dostać się na wymarzone studia. Dziękuję serdecznie Panie Waldemarze i całemu zespołowi. 🙂

  (1) (0)
 4. marcel.domanski (Zweryfikowany użytkownik)

  (0) (1)
 5. Lowca Much (Zweryfikowany użytkownik)

  (0) (0)
 6. Deimira (Zweryfikowany użytkownik)

  Nie ma co tutaj dużo mówić… Kurs jest świetny!!! Animacje, zdjęcia, grafiki i schematy są super przejrzyste. Wszystko tłumaczone jest z pasją i w bardzo przystępny sposób, aż miło się słucha. Informacji zawartych w tym kursie jest aż zanadto, ale to pozwala na lepsze zrozumienie wielu kwestii, które mogłyby się wydawać skomplikowane. Ucząc się z tym kursem, miałam pewność, że informacje są rzetelne i nie pojawią się żadne niedomówienia. Wiele zadań do danych działów pozwala utrwalić wiedzę. Bardzo polecam, nawet jeśli zostało wam mało czasu, bo pozwoli wam to usystematyzować wiedzę i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy. Za taką cenę nie znajdziecie nic lepszego. A nawet dużo droższe kursy nie dadzą wam połowy co tutaj znajdziecie.

  (1) (0)
 7. Colibirka (Zweryfikowany użytkownik)

  Bardzo dobrze obrazowo tłumaczony materiał, miło się uczy, brakuje mi jedynie na końcu tematów np. przykładowych typowych zadań maturalnych do utrwalenia materiału. (zamiast testów, które są bardzo szczegółowe – mam wrażenie czasami, że za bardzo, bo sprawdzają czysto teoretycznie wiedzę a nie praktyczną jaka jest potrzebna na maturę). Miłą niespodzianką było to, że przy drugim zakupie tego samego materiały moje postępy zostały zapisane, dzięki czemu mogę przerobić materiał bez szukania na czym skończyłam uprzednio. Ogólnie cały kurs na wielkie 5+ dla mnie

  (0) (0)
 8. Miuoshh (Zweryfikowany użytkownik)

  Kurs jest świetny, zostało w niego włożone wiele pracy i to od razu widać. Wszystko jest zrobione przystępnie i jeśli człowiek sie skupi to wiedza sama wchodzi do głowy, choć żeby to utrwalić odpowiednie notatki napewno w tym pomagają (to jak je robić także jest w kursie). Pytania w mini testach bywają ciężkie dla osoby z zerową wiedzą z biologii na samym początku, ale w miarę nauki człowiek wie coraz więcej i przestają być takie straszne, choć czasami szło się złapać za głowę. Koniec końców kurs naprawdę porządny i jestem ciekawy ile po nim wskóram na maturze. 5 ode mnie

  (1) (0)
 9. koziolekmatolek (Zweryfikowany użytkownik)

  jestem zachwycona kursem, nie spodziewałam się takiej profesjonalności i tak dobrze opracowanych materiałów i zadań w tak niskiej cenie, polecam bez żadnych wątpliwości każdemu! niewątpliwie lepszego kursu nie znajdziecie, a sam fakt tego że wystawiam tą opinię już dużo mówi o doskonałości tego kursu, gdyż rzadko kiedy coś w mojej opinii zasługuje na tyle pozytywnych słów. Wielkie brawa dla autorów i serdecznie dziękuje!

  (1) (0)
 10. Altezo (Zweryfikowany użytkownik)

  Bardzo dobry

  (0) (0)
 11. Motmoty (Zweryfikowany użytkownik)

  (0) (0)
 12. mp03 (Zweryfikowany użytkownik)

  Bardzo pomocny kurs do matury! :))

  (1) (0)
 13. DrScale (Zweryfikowany użytkownik)

  Niesomwicie komplenty kurs, w dodatku bardzo atrakcyjna cena !

  (1) (0)
 14. bashtowajasofia (Zweryfikowany użytkownik)

  (1) (0)
 15. karolinakobiela2003 (Zweryfikowany użytkownik)

  bardzo polecam

  (0) (0)
 16. BIOgosia (Zweryfikowany użytkownik)

  (0) (0)
 17. magpes (Zweryfikowany użytkownik)

  Profesjonalizm.

  (0) (0)
 18. TechVet (Zweryfikowany użytkownik)

  Mega kurs, uwielbiam formę w jakiej prowadzone są zajęcia 🙂

  (1) (0)

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.