Przygotowanie do matury

Znasz już swój cel strategiczny

Wiesz, że tylko wysoki wynik na maturze z biologii umożliwia rozpoczęcie studiów na wymarzonym kierunku, np. medycynie, uniwersyteckiej biologii, biotechnologii, czy też… behawiorystyce zwierząt. Takie wykształcenie daje dużą satysfakcję zawodową, prestiż i często wysokie dochody. Rywalizacja o indeksy stoi więc na coraz wyższym poziomie.

Zapewnij sobie wsparcie systemowe

Do osiągnięcia tak ambitnego celu jakim jest indeks dobrej uczelni potrzebne Ci są trzy elementy. Pierwszym jest –  dobry plan działania, czyli plan przygotowań, drugim – bardzo mocne, naturalne wsparcie merytoryczne, trzecim zaś konsekwencja w działaniu, czyli duża wytrwałość.

Z tych elementów – w zakresie biologii – dwa pierwsze bierzemy na siebie całkowicie, trzeci zaś – konsekwencję możemy znacząco wspomóc. Zatem po kolei.

I. Przygotuj pan działania

Gorąco zachęcamy Cię do zapoznania się z naszym Sylabusem maturalnym z biologii. Zawiera on informacje dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, zakresu wymaganego materiału, typów zadań, jak również wskazówki i porady dotyczące przygotowań do egzaminu. Ponadto, zanim zaczniesz naukę, proponujemy Ci udoskonalenie systemu notowania – wyjaśniamy na czym polega metodą Cornella i co zyskasz jeśli ją zastosujesz. To nie wszystko – oferujemy w pełni skalowalną organizację czasu zarówno bieżącej nauki, jak i ostatniego okresu przygotowań do matury. Brzmi to dość tajemniczo, ale sprowadza się do… liczby 16! Otóż w naszym systemie cały cykl pracy podzielimy na 16 logicznych części, które łatwo wpasujesz w kalendarz swoich działań. W taki sam sposób – na 16 części – dzielimy też okres bezpośrednich przygotowań do matury. Przejdźmy do konkretnego przykładu – zaczynasz naukę z nami na początku trzeciej klasy, zatem do matury masz 8 miesięcy albo inaczej 32 tygodnie (z małymi rezerwami). Zatem twoją jednostką przygotowań jest okres dwutygodniowy. Od stycznia rozpoczynasz przygotowania bezpośrednie. Zatem przez 4 miesiące, czyli 16 tygodni intensywnie rozwiązujesz dobrane „porcje” zadań maturalnych i testów. Proste, ale skuteczne. Jeśli zaczynasz naukę wcześniej też pracujesz w systemie „szesnastkowym”, ale długość i terminy okresów ustalasz samodzielnie.

Przejdź do Sylabusa

II. Zdobądź wiedzę i umiejętności

Jesteśmy wrogami nafaszerowanych gadżetami propozycji edukacyjnych. Dlatego proponujemy Ci poznawanie tajników biologii w sposób najbardziej zbliżony do zajęć z nauczycielem – z wykorzystaniem multimedialnych wykładów, interaktywnych testów i konwencjonalnych zadań maturalnych. Dla twojej wygody całość materiału z biologii podzieliliśmy na kursy. Każdy kurs jest odpowiednikiem działu lub działów podstawy programowej. Kursy składają się z różnej liczby lekcji. Daną lekcję realizujesz oglądając wykład i rozwiązując zadania maturalne (przypomina to zajęcia z korepetytorem!). Kiedy opanujesz materiał lekcji zaznaczasz ją jako zrealizowaną. Widzisz więc, jaką część materiału zrealizowałeś, a co jeszcze trzeba zrobić. Po zakończeniu ostatniej lekcji nasz system oznacza cały kurs jako zrealizowany, Ty zaś… przechodzisz do kursu następnego itd.

Ważne jest przy tym, że nie musisz sięgać po inne źródła. Realizujemy wszystkie wymagania programowe MEN z niewielką, celowo zaprogramowaną „nadwyżką”.

Droga do matury – trzy proste, powtarzalne kroki!

Efektywnie nasza propozycja to odpowiednik ponad 200 godzin korepetycji! Nie ustępujemy im przy tym ani szybkością, ani skutecznością. Natomiast przebijamy wygodą pracy i demolujemy ceną!

Pozostaje już tylko jedno: ucz się z nami!