Jak utworzyć swoją Grupę?

Aby utworzyć Grupę, należy posiadać aktywne konto w naszym serwisie i być zalogowanym. Grupę można utworzyć na dwa sposoby:

  1. Z poziomu bocznego menu należy wybrać faq-ikona-grupy Grupy. Pojawi się strona z listą wszystkich istniejących grup (publicznych i prywatnych). Następnie należy wybrać opcję “Stwórz grupę” i postępować dalej zgodnie z instrukcją.
  2. Z menu profilu należy wybrać Grupy. Następnie wyświetli się podmenu, z którego należy wybrać opcję “Stwórz grupę“.