izotopy

« Powrót do Słownika

izotopyodmienne postacie atomów jednego pierwiastka chemicznego. Różnią się liczbą neutronów w jądrze atomowym, a więc także liczbą masową (łączną liczbą neutronów i protonów w jądrze). Izotopy tego samego pierwiastka na ogół mają zbliżone własności fizyczne i chemiczne.
Izotopy można podzielić na stabilne (trwałe – nieulegające samorzutnej przemianie w izotopy tego samego lub innych pierwiastków) i niestabilne (nazywane też promieniotwórczymi – ulegające samorzutnej przemianie w inne izotopy, zazwyczaj innego pierwiastka).
Ważne: z definicji atomy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w jądrze!

Kurs: Naukowe podstawy biologii (3.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (3.4.) (4-letnie liceum)

Krótko: izotop to jedna z form atomowych pierwiastka, różniąca się liczbą neutronów, co powoduje różnice w masie atomowej.

« Powrót do Słownika

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania, korzystania z narzędzi analitycznych (Google Analytics), marketingowych (Facebook Custom Audiences), wtyczek społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) oraz odtwarzacza wideo (Vimeo). Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję". Jeżeli chcesz edytować ustawienie plików cookies, wejdź w ustawienia swojej przeglądarki.

New Report

Close