​​​​​​​endosymbioza

​​​​​​​​​​​​​​endosymbioza – szczególny rodzaj symbiozy, w której jeden organizm żyje w cytoplazmie drugiego.

Uwaga: teoria endosymbiozy L. Margulis z 1970 r. w ten sposób tłumaczy postanie mitochondriów i chloroplastów w komórkach eukariotycznych.