acetylacja histonów

acetylacja histonów – modyfikacja potranslacyjna histonów, w której reszty lizyny na końcu N wystającym z rdzenia nukleosomu są acetylowane (przyłączane są do nich grupy –COCH3). Nieznaczne obniżenie odczynu histonów powoduje zmniejszenie ich powinowactwa do DNA. Skutkuje to rozluźnieniem chromatyny i zwiększeniem poziomu ekspresji genów.

Por. także proces odwrotny – deacetylacja histonów.

Uwaga: Nominalnie acetylacja histonów nie jest omawiana w szkole średniej, ale pojawiła się w zadaniach maturalnych: maj 2018 i grudzień 2022 (próbna w formule 2023).

Więcej informacji znajdziesz w kursie: Genetyka 4L (6.7.)