acetylokoenzym A

acetylokoenzym A cząsteczka utworzona z dwuwęglowego fragmentu pirogronianu (acetylu) dołączonego do koenzymu A. Bierze udział w oddychaniu komórkowym – produkt przejściowy umożliwiający wprowadzenie dwuwęglowych grup acetylowych do cyklu Krebsa (cyklu kwasu cytrynowego). 

Acetylo-CoA powstaje w reakcji pomostowej.

Często jest określany, jako tzw. węzeł metaboliczny.

Wzór chemiczny: CH3CO–S-CoA