adaptacja czuciowa

adaptacja czuciowa – właściwość receptorów/neuronów czuciowych do zmniejszenia wrażliwości, kiedy są wielokrotnie pobudzane. 

Także zanik odpowiedzi na bodziec o stałej energii.