adaptacja fizjologiczna

adaptacja fizjologiczna – zjawisko przystosowania się organizmu lub narządu do prawidłowego funkcjonowania w zmienionych warunkach środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego. Następuje poprzez nasilenie lub zwolnienie czynności tkanki, narządu lub układu narządów.