adaptacja

adaptacja – zjawisko przystosowania się organizmu do życia w nowych, trwale zmienionych warunkach środowiska lub do zewnętrznego stresu. Następuje poprzez zmianę budowy lub funkcji życiowych (fizjologicznych, metabolicznych lub behawioralnych).

(łac. adaptatio – przystosowanie)

Por. także adaptacja fizjologiczna

W ewolucji: dziedziczna cecha organizmu, która zapewnia jego przetrwanie i rozmnażanie się w określonym środowisku. Efektywność adaptacji określa dostosowanie.