adenina

adenina – organiczny związek chemiczny z grupy puryn, jedna z pięciu zasad azotowych, wchodzących w skład podstawowych nukleotydów kwasów nukleinowych (DNA i RNA). W DNA adenina tworzy parę komplementarną z tyminą za pomocą dwóch wiązań wodorowych. Adenina jest też składnikiem zmodyfikowanych nukleotydów – nośników energii: ATP, NAD+, NADP+ i FAD.