adenowirusy

adenowirusy – rodzina wirusów, charakteryzujących się występowaniem następujących cech:

Symetria: ikosaedralna,
Otoczka lipidowa: brak,
Kwas nukleinowy: dsDNA,
Replikacja: zachodzi w jądrze komórkowym,
Gospodarz: komórka zwierzęca kręgowców.
Cechy dodatkowe: z wierzchołków kapsydu wystają włókna białkowe, co nadaje wirionowi wygląd sztucznego satelity.

Rozwijają się w układzie chłonnym, powodując przerost tkanki limfoidalnej (adenoidalnej – stąd nazwa). Wywołują zmiany degeneracyjne i martwicę nabłonka dróg oddechowych, przewodu pokarmowego oraz spojówki.

(łac. Adenoviridae)

Tylko dla zainteresowanych!