adsorpcja

adsorpcja – proces wiązania atomów, cząsteczek lub jonów na powierzchni lub granicy faz fizycznych, powodujący lokalne zmiany stężenia. 

Uwaga: adsorpcji nie należy mylić z absorpcją, która jest procesem wnikania do wnętrza fazy.

Por. także adsorpcja wirusa