aerenchyma

« Powrót do Słownika

aerenchymatyp tkanki miękiszowej charakteryzujący się dużymi przestworami międzykomórkowymi, wypełnionymi powietrzem. Stanowi rezerwuar powietrza i rodzaj szkieletu pneumatycznego u roślin wodnych oraz bagiennych.

Synonimy:
tkanka przewietrzająca, miękisz powietrzny
« Powrót do Słownika