aerozole atmosferyczne

aerozole atmosferyczne – ciekłe krople lub stałe cząstki pochodzenia naturalnego (np. pyły mineralne) lub cząstki produkowane przez człowieka (antropogeniczne zanieczyszczenia atmosferyczne). Ich stężenie jest ważnym wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza (zwykle – smogu).

Ze względu na wielkość aerozole atmosferyczne dzieli się na dwie frakcje:

  • PM2,5 (ang. particulate matter 2.5) – wszystkie aerozole atmosferyczne o wielkości cząstek do 2,5 µm włącznie. Tworzone są zwykle przez stosunkowo reaktywne związki organiczne i nieorganiczne (np. azotan amonu, siarczany). Bardzo niebezpieczne, ponieważ tak małe drobiny wnikają łatwo/bezpośrednio do krwi.
  • PM10 (ang. particulate matter 10) – wszystkie cząstki o wielkości 10 µm lub mniejszej. W ich skład zwykle wchodzą stosunkowo obojętne chemicznie związki takie, jak krzemionka i tlenki metali.

Uwaga: prekursorami aerozoli atmosferycznych często są tlenki siarki i azotu (ulegają przekształceniu w procesach chemicznych i fotochemicznych).