aflatoksyny

aflatoksynyrodzaj mykotoksyn wytwarzanych przez grzyby z rodzaju Aspergillus. Grzyby te często występują na orzechach ziemnych, ziarnach zbóż czy migdałach. W sprzyjających warunkach (wysoka temperatura oraz wilgotność) porastają także inne produkty żywnościowe, np. chleb. Aflatoksyny są mutagenne (rakotwórcze), teratogenne (wady wrodzone) i hepatotoksyczne.