agaroza

agaroza – polisacharyd (polimerem pochodnych galaktozy), otrzymywany przez oczyszczanie z agaru jadalnego. Jest łatwo rozpuszczalna w wodzie, w temperaturze pokojowej odwracalnie tworzy żel. Jest wykorzystywana w technikach analitycznych biologii molekularnej: jako podstawowy składnik podłoża w elektroforezie żelowej oraz składnik podłoża w chromatografii.

Uwaga: naszym zdaniem pojęcie, którego znajomość może zainteresować tylko olimpijczyków.