agroinfekcja

agroinfekcja – jedna z metod otrzymywania roślin transgenicznych. Nazwa pochodzi od miejsca gdzie odbywa się naturalna transformacja – gleby, która jest też miejscem występowania bakterii Agrobacterium tumefaciens. Bakteria ta jest naturalnym patogenem wielu roślin dwuliściennych atakującym uszkodzone korzenie. W ich komórkach, określony fragment plazmidu Ti (ang. tumor inducing plasmid), czyli T-DNA (ang. transferred DNA) integruje się z jądrowym DNA gospodarza. Ekspresja genów T-DNA powoduje nadmierną produkcję fitohormonów stymulujących bardzo podziały komórkowe, co powoduje powstanie tkanki nowotworowej (charakterystycznych guzowatych narośli na korzeniach). W inżynierii genetycznej wykorzystuje się naturalne możliwości A. tumefaciens, której zmodyfikowany plazmid Ti (z insertem) jest wektorem transformującym komórki biorcy. Udoskonalone metody agroinfekcji pozwalają także na transformację niektórych roślin jednoliściennych takich, jak ryż czy kukurydza.

“Flagowy” przykład: złoty ryż z genami umożliwiającymi syntezę β-karotenu.