akson

akson – pojedyncza, zwykle długa wypustka neuronu, która przewodzi/przekazuje impulsy nerwowe od ciała komórki w kierunku zakończeń nerwowych. Osiąga maksymalnie długość nawet 1 m przy stałej średnicy od 1 do 20 μm. Może mieć osłonkę.