aktyna

aktyna – białko globularne, którego cząsteczki łączą się w helikalne łańcuchy, współtworząc mikrofilamenty (filamenty aktynowe). Występuje w komórkach mięśni i wielu innych rodzajach komórek eukariotycznych. Należy do białek kurczliwych.