albuminy

albuminy – białka występujące w płynach (np. osoczu krwi i mleku) oraz w tkankach zwierzęcych i w nasionach roślin. Dobrze rozpuszczają się w wodzie (są hydrofilowe) i mają niewielką masę cząsteczkową. Albumina osocza krwi ssaków (w tym człowieka) stanowi 60% wszystkich zawartych w nim białek. Pełni ważną rolę w utrzymaniu ciśnienia onkotycznego (niezbędnego do zachowania prawidłowych proporcji między ilością wody zawartą we krwi, a ilością wody w płynach tkankowych). Działa także jako bufor pH krwi i transportuje niektóre hormony, leki oraz kwasy tłuszczowe

Komentarze