aldehyd 3-fosfoglicerynowy

aldehyd 3-fosfoglicerynowy (GAP, PGAL, G3P) – cukier trójwęglowy, ufosforylowana postać aldehydu glicerynowego. Wytwarzany w cyklu Calvina-Bensona i w glikolizie (jako produkt pośredni). Jest również produktem pośrednim procesu glukoneogenezy.