aldosteron

aldosteron – hormon steroidowy, wytwarzany przez korę nadnerczy. Działa na nabłonki kanalików nerkowych, wzmagając resorpcję zwrotną soli sodowych, hamuje więc wydalanie chlorku sodu. Wraz z NaCl w organizmie zatrzymana jest woda, następuje też obniżenie się ilości potasu w płynach ustrojowych. Ze względu na funkcję zaliczany do mineralokortykoidów.