allel dominujący

allel dominujący – allel ujawniający się w fenotypie organizmu diploidalnego zarówno w przypadku genotypu homozygotycznego, jak i heterozygotycznego.

Zazwyczaj oznaczany jest wielką literą, np. A.