allel recesywny

allel recesywny – allel ujawniający się w fenotypie organizmu diploidalnego tylko w przypadku genotypu homozygotycznego. W heterozygotach nie ujawnia się fenotypowo – jego obecność maskowana jest przez allel dominujący.

Zazwyczaj oznaczany jest małą literą, np. a.

Krótko: allel recesywny – allel, którego efekt fenotypowy nie jest obserwowany w heterozygocie.