allel

allel – każda z alternatywnych wersji genu, która daje rozpoznawalny efekt fenotypowy. Allele tego samego genu różnią się jednym lub kilkoma nukleotydami. W puli genowej populacji (gatunku) może występować wiele różnych alelli. Są to allele wielokrotne.

Między allelami organizmu dipoidalnego może istnieć dominacja (pełna), dominacja niepełna albo kodominacja.

Krótko: allel – jedna z wersji genu.