allelopatia

allelopatiapozytywny lub negatywny wpływ substancji chemicznych, wydzielanych przez roślinę lub grzyb (mikroorganizm) danego gatunku, na inne organizmy. Odnosi się głównie do metabolitów wtórnych i ich pochodnych wydzielanymi do podłoża, działających w bezpośrednim otoczeniu. Wpływ allelopatyczny na rośliny polega na pobudzaniu lub hamowaniu, np. kiełkowania lub wzrostu i rozwoju innych gatunków żyjących w bliskim sąsiedztwie albo zajmujących bezpośrednio po nich to samo miejsce.

Uwaga: taka definicja powinna w zupełności wystarczyć, ale jest długa i zawiła, ponieważ funkcjonuje w niej niezbyt precyzyjne pojęcie – mikroorganizm.

Ważne: w szkole średniej nie jest wymagana znajomość konkretnych przykładów substancji allelopatycznych, ale warto pamiętać, że na mikroorganizmy wpływ taki wywierają fitoncydy. Kiedy zaś mówimy o wpływie grzybów lub mikroorganizmów na inne grzyby lub mikroorganizmy mamy na myśli… antybiotyki.

Krótko: wzajemne oddziaływanie organizmów rosnących blisko siebie za pośrednictwem związków organicznych wydzielanych przez te organizmy do podłoża. Dotyczy niektórych roślin, grzybów i mikroorganizmów.
(z gr. allelon – wzajemny i pathos – doznanie)