allosteryczność

allosterycznośćzmiana powinowactwa chemicznego białka do cząsteczek przez zmianę konformacji. Przykłady: zmiana powinowactwa enzymów do substratów lub białek transportowych takich, jak hemoglobina do ich ładunku.

por. także regulacja allosteryczna

(od gr. allos – inny, stereós – przestrzeń)

Kurs: Metabolizm (2.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (2.6.) (4-letnie liceum)

Komentarze