aminokwas endogenny

aminokwas endogenny – aminokwas, który jest syntezowany przez zwierzęta i nie musi być pobierany z pokarmem w gotowej formie. W zależności od wieku w organizmie człowieka syntetyzowanych jest dziesięć do dwunastu aminokwasów białkowych.

Por. także aminokwas egzogenny