aminokwas

aminokwas – związek organiczny zawierający co najmniej jedną grupę karboksylową (-COOH) i jedną grupę aminową (-NH2). Pozostałe dwa wiązania węgla alfa (Cα) są tworzone z atomem wodoru oraz z atomami tzw. łańcucha bocznego (R)(nie dotyczy glicyny!). Ze względu na budowę łańcucha bocznego i właściwości aminokwasy można podzielić na: niepolarnepolarne bez ładunku i polarne obdarzone ładunkiem elektrycznym. Aminokwasy są monomerami biorącymi udział w tworzeniu peptydów i białek – łączą się wiązaniem peptydowym.

Z ogólnej liczby ok. 200 znanych aminokwasów tylko 20 występuje w białkach żywych organizmów. Aminokwasy syntetyzowane przez dany organizm nazwano endogennymi zaś te, które muszą być dostarczone z zewnątrz – ezgogennymi.