amniopunkcja

amniopunkcja – metoda inwazyjnych badań prenatalnych stosowana w celu wykrycia ewentualnych wad genetycznych płodu. Polega na pobraniu płynu owodniowego za pomocą igły wkłuwanej przez powłoki brzuszne. Z reguły zabieg wykonywany jest pod kontrolą ultrasonografii. Analizie poddawane są komórki płodowe znajdujące się w płynie owodniowym.

Por. także biopsja kosmówki