amonioteliczne

amonioteliczne –  zwierzęta, które w wyniku procesów metabolicznych wydalają większość azotu w postaci amoniaku. Amoniak jest silnie toksyczny, dlatego ten typ wydalania charakteryzuje jedynie zwierzęta wodne: wirki, pierścienice, skorupiaki, mięczaki, minogi, ryby kostne, kijanki płazów, a także krokodyle i słodkowodne żółwie.