anabioza

anabioza – stan krańcowego obniżenia aktywności życiowej organizmu w niekorzystnych warunkach środowiska, np. zbyt wysoka albo niska temperatura, brak ważnego składnika pokarmowego czy też niedostatek wody. Obserwowana jest głównie u prostych organizmów, np. bakterii czy protistów tworzących formy przetrwalnikowe. Anabioza występuje także u nicieni, mszaków i porostów.

Stan anabiozy nazywany jest czasem życiem utajonym.

(gr. anabíosis – ożywianie)