analiza restrykcyjna

analiza restrykcyjna – rozcinanie, za pomocą określonych enzymów restrykcyjnych, długich cząsteczek DNA na fragmenty nadające się do różnego rodzaju manipulacji technikami inżynierii genetycznej. Zastosowania: badanie struktury chromosomów, izolowanie genów, sekwencjonowanie długich cząsteczek DNA. Restrykcyjne fragmenty DNA po rozdziale elektroforetycznym dają wzór prążków charakterystyczny dla konkretnej cząsteczki DNA. Jest on jej swoistym “odciskiem palca”, co znajduje zastosowanie także w kryminalistyce.