analogia

– podobieństwo narządów (organów) lub ich części między dwoma gatunkami wynikające z ewolucji zbieżnej, a nie z powodu posiadania wspólnego przodka. Przykłady narządów (struktur) analogicznych:

  • wąs czepny grochu (przekształcony liść) i winobluszcz (przekształcona łodyga),
  • korzenie organowców i ryzoidy (chwytniki) plechowców,
  • skrzydło owada i skrzydło ptaka,
  • odnóża owada i kończyny kręgowców,
  • dźwigacz w kręgosłupie płazów i dźwigacz w kręgosłupie owodniowców,
  • oko głowonogów i oko ryb.

Krótko: podobieństwo wynikające z ewolucji zbieżnej, a nie ze wspólnego pochodzenia.

Por. także homologia