anatomia

anatomia – dział biologii, nauka zajmująca się badaniem budowy organizmów. Przedmiotem zainteresowania różnych działów anatomii jest badanie położenia, kształtu, składu oraz ewolucji narządów, tkanek i komórek. Formalnie jest częścią morfologii.

W zależności od przedmiotu badań wyróżnia się anatomię roślinanatomię zwierząt i anatomię człowieka.

(gr. anatomē – sekcja zwłok, krajanie)