aneuploid

aneuploid – organizm o genomie zmienionym przez aberrację chromosomową liczbową, u którego w komórkach jeden lub więcej chromosomów ma dodatkowe kopie lub niektórych chromosomów brakuje  (2n-1 – monosomik, 2n+1 – trisomik, 2n+2 – tetrasomik).

Ważne: liczba cząsteczek DNA w jądrze komórkowym nie jest wielokrotnością zawartości DNA w jednym garniturze chromosomów typowym dla danego osobnika lub gatunku (jak u euploidów), ale ma wartość pośrednią.

Krótko o aneuploidalności: nieprawidłowa liczba chromosomów homologicznych.