angiotensyna

angiotensyna – hormon peptydowy, który silnie stymuluje skurcze tętniczek i zwiększa reabsorpcję NaCl oraz wody w kanalikach dystalnych nerki. Powoduje więc wzrost ciśnienia i objętości krwi. Wchodzi w skład układu RAA (RAAS).

Por. też renina

Dla olimpijczyków: prohormonem dla angiotensyny (oligoppetydu) jest angiotensynogen – białko produkowane i wydzielana do krwi przez wątrobę.