anoreksja

anoreksjazaburzenie odżywiania polegające na celowej utracie wagi i podtrzymywaniu tego stanu (może, lecz nie musi! świadczyć o tym BMI ≤ 17,5). Podstawową przyczyną braku łaknienia jest intensywny strach przed otyłością wynikający z zaburzonego postrzegania własnego ciała. Anoreksję cechuje postępujące wyniszczenie organizmu. Problem najczęściej dotyka ludzi młodych, szczególnie kobiet. Wymaga pomocy lekarza oraz psychoterapeuty.

por. też bulimia

Kurs: Człowiek – układ pokarmowy (3L)(5.3.)