anotacja

anotacja – w biotechnologii proces identyfikacji genów, określania ich położenia i przypisywania im funkcji biologicznych. W przypadku prokariontów obecnie anotacja jest stosunkowo prosta (haploidalny genom, brak intronów), w przypadku eukariontów wciąż jest procesem skomplikowanym, żmudnym i kosztownym (diploidalny genom, introny, liczne sekwencje pozagenowe, ilość DNA).