antropocen

antropocenepoka geologiczna, charakteryzująca się znacznym wpływem człowieka na ekosystemy i geologiczny system planety Ziemia. Wpływ ten będzie widoczny w przyszłości w śladach kopalnych.

Uwaga: antropocen nie jest oficjalnie uznawany za epokę geologiczną, jednak jest postulowany przez wiele środowisk naukowych.