antropofit

antropofitgatunek rośliny obcego pochodzenia (nienależący do flory rodzimej danego obszaru).

Por. także: archeofit, kenofit

Raczej dla zainteresowanych.