antropogeneza

antropogeneza – ogół powolnych procesów ewolucyjnych, które doprowadziły do przekształcenia się form przedludzkich w formy człowieka współczesnego (Homo sapiens).

(gr. ánthrōpos – człowiek, génesis – pochodzenie)

Uwaga: bardzo trudno wskazać początek antropogenezy. Zwykle przyjmuje się, że proces zapoczątkowało przyjęcie wyprostowanej postawy ciała przez pierwsze człowiekowate (hominidy) przed ponad 4 mln lat.