antygen

antygen – substancja (najczęściej makrocząsteczka), która wywołuje/indukuje odpowiedż immunologiczną i reaguje z produktami tej odpowiedzi. Ściślej mówiąc jest to substancja, która wykazuje:

  • immunogenność – właściwość wywołania przeciw sobie odpowiedzi odpornościowej,
  • antygenowość – właściwość wiązania się ze swoistymi przeciwciałami.

(ang. antigen – antibody generator, “generator przeciwciał”)

W innym ujęciu antygen to każdy związek chemiczny, który może być wykryty za pomocą swoistych przeciwciał w różnych metodach diagnostycznych.

Ważne! Termin antygen ma szerokie znaczenie, zależne od kontekstu – można więc tak określić całą komórkę bakteryjną lub tylko jedno z białek na jej powierzchni. Warto też zapamiętać, że rozpoznawana jest tylko niewielka, dostępna część antygenu czyli epitop. Jeden antygen może mieć więcej różnych epitopów.

Krótko: cząsteczka związku chemicznego (zwykle makrocząsteczka: białko, polisacharyd), która wywołuje odpowiedź immunologiczną poprzez łączenie się z odpowiednimi receptorami limfocytów B lub T. 

(ang. antigen = antibody generator – generator przeciwciał)