antyport

antyport – wtórny sprzężony transport aktywny dwóch substancji w różnych kierunkach, np. w niektórych komórkach zwierzęcych białko transportera błonowego przenosi jony sodu do wnętrza komórki i jony wapnia na zewnątrz (tu: w proporcji 3:1). 

Por. także symport, kotransport

Uwaga: naszym zdaniem dość mocno wykracza to poza zakres szkoły średniej.